Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

IELTS Listening Recent Actual Tests

Tác giả: New channel international education group.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Multi-level IELTS preparation series.Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2015Mô tả vật lý: 127 p.; 25 cm; CD.Số ISBN: 9786045837498.Chủ đề: Tiếng Anh | Kỹ năng đọc hiểu | IETLS | Sách luyện thiTóm tắt: List of Listening Tests and their Test Dates Test 1 Section 1: Asking for Moving Service Section 2: Schedule of the Annual Conference on Mastering Computer Languages Section 3: Asking for Advice on Choosing Courses Section 4: How to Choose Flooring Materials Test 2 Section 1: Booking a Hotel Section 2: Looking for Volunteer Workers Section 3: Environmental Change Brought by Farming Section 4: Insects and Pest Control Test 3 Section 1: Returning the Rice Cooker Section 2: A Map of the University of New South Wales Section 3: Discussion on Issues in the Marketing Area Section 4: History of Bikes Test 4 Section 1: Recycling Section 2: How to Make a Résumé Section 3: Talking About What Returning Students Should Study Section 4: Introduction on Curriculum and Facilities of assamatta University Test 5 Section 1 House Renting Section 2: Waste Sorting, Collection, and Disposal Section 3: Asking About Thesis Requirements Section 4: Austrila’s Water Shortage Test 6 Section 1 Asking for House Cleaning Service Section 2: Australian Quarantine Service in Sydney Airport Section 3: Introduction on Layout and Facilities of a Library Section 4: Desert Crocodile in Africa
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tài liệu kho mượn Tài liệu kho mượn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho mượn
428.076 I-302S Sẵn sàng 2018-05-15 KM.0010489
Tài liệu kho mượn Tài liệu kho mượn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho mượn
428.076 I-302S Sẵn sàng 2018-05-15 KM.0010490
Tổng số đặt mượn: 0

List of Listening Tests and their Test Dates

Test 1

Section 1: Asking for Moving Service
Section 2: Schedule of the Annual Conference on Mastering Computer Languages
Section 3: Asking for Advice on Choosing Courses
Section 4: How to Choose Flooring Materials

Test 2

Section 1: Booking a Hotel
Section 2: Looking for Volunteer Workers
Section 3: Environmental Change Brought by Farming
Section 4: Insects and Pest Control

Test 3

Section 1: Returning the Rice Cooker
Section 2: A Map of the University of New South Wales
Section 3: Discussion on Issues in the Marketing Area
Section 4: History of Bikes

Test 4
Section 1: Recycling
Section 2: How to Make a Résumé
Section 3: Talking About What Returning Students Should Study
Section 4: Introduction on Curriculum and Facilities of assamatta University

Test 5

Section 1 House Renting
Section 2: Waste Sorting, Collection, and Disposal
Section 3: Asking About Thesis Requirements
Section 4: Austrila’s Water Shortage

Test 6
Section 1 Asking for House Cleaning Service
Section 2: Australian Quarantine Service in Sydney Airport
Section 3: Introduction on Layout and Facilities of a Library
Section 4: Desert Crocodile in Africa

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L