Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Digital design and computer architecture

Tác giả: Harris, Sarah L; Harris, David Money.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: USA; Elsevier Inc, 2016Ấn bản: ARM® Edition.Mô tả vật lý: xxiv, 559 pages : illustrations ; 24 cm.Số ISBN: 9780128000564.Chủ đề: Digital electronics | Logic design | Computer architecture | Kỹ thuật số | Kiến ​​trúc máy tính | Thiết kế logicNguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Tóm tắt: Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition covers the fundamentals of digital logic design and reinforces logic concepts through the design of an ARM microprocessor. Combining an engaging and humorous writing style with an updated and hands-on approach to digital design, this book takes the reader from the fundamentals of digital logic to the actual design of an ARM processor. By the end of this book, readers will be able to build their own microprocessor and will have a top-to-bottom understanding of how it works. Beginning with digital logic gates and progressing to the design of combinational and sequential circuits, this book uses these fundamental building blocks as the basis for designing an ARM processor. SystemVerilog and VHDL are integrated throughout the text in examples illustrating the methods and techniques for CAD-based circuit design. The companion website includes a chapter on I/O systems with practical examples that show how to use the Raspberry Pi computer to communicate with peripheral devices such as LCDs, Bluetooth radios, and motors. This book will be a valuable resource for students taking a course that combines digital logic and computer architecture or students taking a two-quarter sequence in digital logic and computer organization/architecture.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
621.39 D300G Sẵn sàng 2018-07-08 NV.0006993
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
621.39 D300G Sẵn sàng 2018-07-08 NV.0006994
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
621.39 D300G Sẵn sàng 2018-07-08 NV.0006995
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
621.39 D300G Sẵn sàng 2018-07-08 NV.0006996
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
621.39 D300G Sẵn sàng 2018-07-08 NV.0006997
Tổng số đặt mượn: 0

Includes index.

Includes bibliographical references and index.

Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition covers the fundamentals of digital logic design and reinforces logic concepts through the design of an ARM microprocessor. Combining an engaging and humorous writing style with an updated and hands-on approach to digital design, this book takes the reader from the fundamentals of digital logic to the actual design of an ARM processor. By the end of this book, readers will be able to build their own microprocessor and will have a top-to-bottom understanding of how it works.

Beginning with digital logic gates and progressing to the design of combinational and sequential circuits, this book uses these fundamental building blocks as the basis for designing an ARM processor. SystemVerilog and VHDL are integrated throughout the text in examples illustrating the methods and techniques for CAD-based circuit design. The companion website includes a chapter on I/O systems with practical examples that show how to use the Raspberry Pi computer to communicate with peripheral devices such as LCDs, Bluetooth radios, and motors.

This book will be a valuable resource for students taking a course that combines digital logic and computer architecture or students taking a two-quarter sequence in digital logic and computer organization/architecture.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L