Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Ethics and the conduct of business

Tác giả: Boatright, John Raymond.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: Upper Saddle River, N.J. Pearson Prentice Hall 2007Ấn bản: 5th ed.Mô tả vật lý: ix, 451 p. 24 cm.Số ISBN: 0131947214.Chủ đề: Business ethics | Social responsibility of business | Doanh nghiệp | Đạo đức doanh nghiệp | Kinh tếTóm tắt: This comprehensive and balanced book gives a thorough treatment of the most prominent issues of business ethics and the major positions and arguments on these issues. An abundance of case studies help illustrate topics such as: whistle-blowing, discrimination and affirmative action, occupational health and safety, ethics in finance, and ethics in international business. For professionals in the field who want an up-to-date discussion of the most prominent issues of business ethics.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001320
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001321
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001322
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001323
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001324
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001354
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001355
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001356
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001388
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0001819
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0004383
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0004384
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0004385
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0004386
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174.4 E200TH Sẵn sàng 2011-03-07 NV.0004387
Tổng số đặt mượn: 0

Includes bibliographical references and index.

This comprehensive and balanced book gives a thorough treatment of the most prominent issues of business ethics and the major positions and arguments on these issues. An abundance of case studies help illustrate topics such as: whistle-blowing, discrimination and affirmative action, occupational health and safety, ethics in finance, and ethics in international business. For professionals in the field who want an up-to-date discussion of the most prominent issues of business ethics.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L