Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Business Its Legal, Ethical, and Global Environment

Tác giả: Jennings Marianne Moody.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Includes bibliographical references and index.Xuất bản: Mason, Ohio Thomson/West 2006Ấn bản: 7th ed.Mô tả vật lý: xxv; 925p 27 cm.Số ISBN: 0-324-52628-8.Chủ đề: doanh nghiệp | đạo đức kinh doanh | luật doanh nghiệp | MỹTóm tắt: Nội dung sách trình bầy vấn đề đạo đức trong kinh doanh và những nguyên tắc trong kinh doanh; cạnh tranh trong kinh doanh và tài trợ trong kinh doanh.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001020
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001021
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001085
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001151
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001152
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001153
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001177
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001178
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001179
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001180
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001181
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001182
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0001183
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0000476
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0000514
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0004366
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0004367
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0004368
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0004369
Sách ngoại văn Sách ngoại văn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho ngoại văn
174 B500S Sẵn sàng 2011-02-28 NV.0004370
Tổng số đặt mượn: 0

Nội dung sách trình bầy vấn đề đạo đức trong kinh doanh và những nguyên tắc trong kinh doanh; cạnh tranh trong kinh doanh và tài trợ trong kinh doanh.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L