Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý luận và thực tiễn (Sách chuyên khảo)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Mô tả vật lý: 387 tr. 21 cm.Chủ đề: Công tác xã hội | KInh tế thị trường | Hội nhập quốc tếTóm tắt: Cuốn sách tập trung đánh giá công tác xã hội Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại, thực trạng hoạt động công tác xã hội hiện nay, tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy hiệu quả của các hoạt động này, để từ đó đề xuất những khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách cũng đưa ra những luận cứ quan trọng cho việc hoạch định chiến lược và chính sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô đối với công tác xã hội, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực công tác xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Giá sách ảo chứa tài liệu: Công tác xã hội
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tài liệu kho mượn Tài liệu kho mượn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho mượn
361.3 Đ451M Sẵn sàng 2014-09-21 KM.0007732
Tài liệu kho mượn Tài liệu kho mượn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho mượn
361.3 Đ451M Sẵn sàng 2014-09-21 KM.0007731
Tổng số đặt mượn: 0

Thư mục: tr. 371-380

Cuốn sách tập trung đánh giá công tác xã hội Việt Nam trong lịch sử cũng như hiện tại, thực trạng hoạt động công tác xã hội hiện nay, tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy, cản trở việc phát huy hiệu quả của các hoạt động này, để từ đó đề xuất những khuyến nghị về mặt chính sách đối với Đảng và Nhà nước nhằm phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách cũng đưa ra những luận cứ quan trọng cho việc hoạch định chiến lược và chính sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô đối với công tác xã hội, góp phần xây dựng chiến lược phát triển nhân lực công tác xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L