Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG CƠ BẢN VÀ PHÒNG CHỐNG THẢM HỌA TẠI BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Tác giả: Ths. Ngô Thị Thu Hiền.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Mô tả vật lý: 12 tr. 30cm.Chủ đề: Sức khỏe môi trường | Tình huống | Phương pháp dạyNguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Tóm tắt: Học phần Sức khỏe môi trường cơ bản và phòng chống thảm họa là một trong các môn học cơ sở ngành quan trọng thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành Y tế công cộng. Các nội dung của học phần này vừa mang tính lý thuyết lại vừa gắn liền với các vấn đề thực tiễn xã hội - những vấn đề sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay đặc biệt là việc áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ lấy người học làm trung tâm thì việc vận dụng phương pháp dạy - học dựa trên tình huống nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong giảng dạy học phần này là điều rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Tài liệu kho mượn Tài liệu kho mượn Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho mượn
610 Sẵn sàng Kỷ yếu công trình khoa học K.Y00038
Tổng số đặt mượn: 0

Thư mục cuối chính văn

Học phần Sức khỏe môi trường cơ bản và phòng chống thảm họa là một trong các môn học cơ sở ngành quan trọng thuộc chương trình đào tạo cử nhân ngành Y tế công cộng. Các nội dung của học phần này vừa mang tính lý thuyết lại vừa gắn liền với các vấn đề thực tiễn xã hội - những vấn đề sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học ở đại học hiện nay đặc biệt là việc áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ lấy người học làm trung tâm thì việc vận dụng phương pháp dạy - học dựa trên tình huống nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong giảng dạy học phần này là điều rất cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L