Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Essentials of marketing management

Tác giả: Lancaster, Geoffrey; Massingham, Lester.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: London ; New York : Routledge, 2011Mô tả vật lý: xxv, 524 p. : ill. ; 26 cm.Số ISBN: 9780415553469; 9780415553476.Chủ đề: Marketing -- Management | Quản lý | Tiếp thị
Nội dung:
Development of a strategic approach to marketing -- Markets and customers : consumer and organizational buyer behaviour and marketing strategy -- Markets and customers : market boundaries; target marketing -- Product and innovation strategies -- Pricing strategies -- Channels of distribution and logistics -- Communications -- Selling -- Customer care and relationship marketing -- Direct marketing -- Sales forecasting -- Marketing information systems and research -- Analyzing the environment (opportunities and threats) and appraising resources (strengths and weaknesses) -- Evaluating and controlling strategic marketing -- Strategic marketing planning tools -- Global marketing -- Services marketing and not-for-profit marketing.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00132
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00133
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00134
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00135
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00136
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00137
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00138
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00139
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00140
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00141
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00142
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00143
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00144
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00145
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00146
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00147
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00148
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.8 E206S Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00149
Tổng số đặt mượn: 0

Includes bibliographical references and index.

Development of a strategic approach to marketing -- Markets and customers : consumer and organizational buyer behaviour and marketing strategy -- Markets and customers : market boundaries; target marketing -- Product and innovation strategies -- Pricing strategies -- Channels of distribution and logistics -- Communications -- Selling -- Customer care and relationship marketing -- Direct marketing -- Sales forecasting -- Marketing information systems and research -- Analyzing the environment (opportunities and threats) and appraising resources (strengths and weaknesses) -- Evaluating and controlling strategic marketing -- Strategic marketing planning tools -- Global marketing -- Services marketing and not-for-profit marketing.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L