Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

Exploring strategy

Tác giả: Johnson, Gerry; Whittington, Richard; Scholes, Kevan.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchẤn bản: Tenth edition.Mô tả vật lý: 773 pages 27 cm.Số ISBN: 9780273735496.Chủ đề: Business planning | Strategic planning | Quản trị doanh nghiệp | Chiến lược | Kinh doanhTóm tắt: This book raises the big questions about organisations - how they grow, how they innovate and how they change. This tenth edition of Exploring Strategy has been thoroughly updated to enable you to understand clearly the key concepts and tools of strategic management. Exploring hot topics such as internationalisation, corporate governance, innovation and entrepreneurship, it is the most popular and accessible comprehensive introduction to strategy available.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Ký hiệu phân loại Trạng thái Ghi chú Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00246
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00247
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00248
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00249
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00250
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00251
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00252
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00253
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00254
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00255
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00256
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00257
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00258
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00259
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00260
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00261
Sách London Sách London Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Kho đọc T1
658.4 Sẵn sàng 2015-05-05 BSC.00262
Tổng số đặt mượn: 0

This book raises the big questions about organisations - how they grow, how they innovate and how they change. This tenth edition of Exploring Strategy has been thoroughly updated to enable you to understand clearly the key concepts and tools of strategic management. Exploring hot topics such as internationalisation, corporate governance, innovation and entrepreneurship, it is the most popular and accessible comprehensive introduction to strategy available.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

Click vào ảnh bìa để xem hình ảnh rõ hơn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L