Koha home

THÔNG BÁO "Về việc truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu sách điện tử "

         Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ tiếp tục triển khai gói cơ sở dữ liệu sách điện tử cho các Trường thành viên. Trường Đại học Thăng Long là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử của nhà xuất bản ELSEVIER, SPRINGER, IG Publishing.

         Thư viện Trường Đại học Thăng Long thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác CSDL sách điện tử, chi tiết như sau:

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Địa chỉ truy cập

Phạm vi truy cập

1

CSDL sách điện tử đa ngành IG Pulishing eBooks collection

 https://portal.igpublish.com/iglibrary/

6000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến 2020 bởi hơn 20 nhà xuất bản quốc tế.

2

CSDL sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection

 https://link.springer.com/

4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019.

3

CSDL sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

 https://www.sciencedirect.com/

- 571 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập được xuất bản từ năm 2017 trở về trước.

- Kích hoạt tài khoản truy cập từ xa dựa trên domain/ tên miền email @thanglong.edu.vn.

 Cách thức truy cập:

               - Cách 1: Cấp quyền truy cập thông qua địa chỉ IP tĩnh nên tự động đăng nhập khi khai thác từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Thăng Long.

               - Cách 2: Truy cập từ xa thông qua Tài khoản/Mật khẩu (NXB hỗ trợ trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19): Bạn đọc vui lòng liên hệ Thư viện qua email p.thuvien@thanglong.edu.vn

        Quý bạn đọc có thể xem và tải trực tuyến danh mục, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng liên kết tại đây

Trân trọng.

Published on 24/08/2021

THÔNG BÁO "Về việc hỗ trợ truy cập, khai thác từ xa Cơ sở dữ liệu điện tử Emerald và Sage Journals"

         Dự án xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam thuộc dự án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã chính thức đưa vào khai thác, sử dụng. Thư viện Trường Đại học Thăng Long thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác từ xa CSDL điện tử Emerald và Sage Journals với các thông tin như sau:

         1) Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: Sage e-Journals

               - Địa chỉ truy cập: https://journals.sagepub.com

         2) Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals

               - Địa chỉ truy cập: https://www.emerald.com/insight

         3) Cách thức truy cập: Không giới hạn.

               - Đăng ký thông tin cấp tài khoản: tại đây

              - Tài khoản sẽ được tạo theo email của bạn đọc (Lưu ý: sử dụng email với tên miền thanglong.edu.vn để đăng ký)

             - Bạn đọc tiến hành kiểm tra email để nhận thông báo đăng ký thành công và tự kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký

         4) Hướng dẫn sử dụng:

               - Kích hoạt tài khoản Sage e-Journals: Xem file đính kèm

               - Hướng dẫn chi tiết CSDL Sage e-Journals: Xem file đính kèm

               - Kích hoạt tài khoản Emerald e-Journals: Xem file đính kèm

               - Hướng dẫn chi tiết CSDL Emerald e-Journals: Xem file đính kèm

         Quý bạn đọc có thể xem thông báo sử dụng cơ sở dữ liệu tại đây.

Mọi yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Quý bạn đọc vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: p.thuvien@thanglong.edu.vn

        Trân trọng.

Published on 01/07/2021

WEBSITE HỌC LIỆU MỞ CÁC TRƯỜNG ĐH TRÊN THẾ GIỚI

Thư viện Đại học Thăng Long xin giới thiệu website học liệu mở của các trường đại học trên thế giới

TT

CSDL

Nguồn lực thông tin

Truy cập

1.

OCW của trường ĐH bang Utah, Hoa Kỳ

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

 

https://digitalcommons.usu.edu/

 

2.

OCW của ĐH Tuft, Hoa Kỳ

Bao gồm những tài liệu mở về sách báo, phim ảnh giáo dục nghiên cứu những vấn đề cụ thể phần mềm, chương trình học, khóa học,…

http://ocw.tufts.edu/

3.

Oxford Internet Institute - Webcasts của Đại học Oxford

Học viện internet Oxford. Đây là 1 bộ phận nghiên cứu và giảng dạy đa ngành của ĐH Oxford, dành cho khoa học xã hội.

http://www.oii.ox.ac.uk/

4.

Open Yale courses của Đại học Yale

OYC cung cấp các bài giảng và các tài liệu từ các khóa học của trường ĐH Yale, bao gồm các lĩnh vực nhân văn, khoa học xã hội, khoa học vật lý, sinh học,…

http://oyc.yale.edu/

5. 

UW CSE Course Webs của Đại học Washington - về khoa học máy tính

UW khoa học máy tính và kỹ thuật cung cấp trải nghiệm cho SV ngành khoa học máy tính về các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật, giải quyết vấn đề và đổi mới.

http://www.cs.washington.edu/education/

6.

MIT Open Course Ware

 Cung cấp hơn 2500 courses (nội dung giảng dạy) do Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ (MIT-Massachusetts Institute  of Technology) tài trợ. Nguồn học liệu bao gồm bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm  để người dùng tin có thể tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu

https://ocw.mit.edu/

7.

Bộ sưu tập số Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland (Úc)

Bao gồm các tài liệu số trên nhiều lĩnh vực như xã hội, sinh học, kỹ thuật,…

 

http://eprints.qut.edu.au/

Published on 10/05/2021

Thông báo sử dụng CSDL SAGE-EMERALD

Thông báo kích hoạt truy cập cơ sở dữ liệu dùng chung

Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dung chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” do Thư viện Trường đại học Kinh tế quốc dân làm đầu mối đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2021. Thư viện Đại học Thăng Long là một thành viên của Thư viện điện tử dùng chung.

Thư viện Đại học Thăng Long trân trọng thông báo chương trình kích hoạt truy cập cơ sở dữ liệu dung chung cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên bao gồm: Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited, chi tiết như sau:

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Phạm vi truy cập

1

- Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí

- Địa chỉ truy cập:

http://journals.sagepub.com

- Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999.

- Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

2

- Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kính tế: Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí

- Địa chỉ truy cập 

 https://www.emerald.com/insight/

- Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

- Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

Quý bạn đọc có thể xem và tải trực tuyến danh mục, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu tại đây.

Mọi yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu Quý bạn đọc vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: p.thuvien@thanglong.edu.vn

Trân trọng

Published on 02/04/2021

Tổ chức không gian Thư viện

Sách luôn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc phát triển tri thức và hoàn thiện nhân cách mỗi con người. Trên hành trình phát triển tri thức, đạo đức, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên thì văn hóa đọc đóng vai trò tối quan trọng trong hình trình  phát triển đó.  

Hiểu được tầm quan trọng của việc đọc và vai trò của sách, Phòng Thông tin – Tư liệu - Thư viện đã đưa ra hoạt động “Tổ chức không gian Thư viện”_ Một mô hình phát triển văn hóa đọc chủ động trong cộng đồng sinh viên.  

Sách được bày trí tại sảnh Tầng 1 nơi các em dễ tiếp cận nhất và tại kho sách mở tầng 3 tạo không gian lý tưởng giúp các em duy trì thói quen đọc sách.

Không gian đọc lý tưởng, nơi Sách được tôn vinh, nơi tình yêu sách được ươm mầm, nơi văn hóa đọc được hình thành.

Tổ chức không gian Thư viện là một sân chơi mới cho bạn đọc Thăng Long


Các cuốn sách mới, các bộ sách kinh điển, những đầu sách giải trí giúp các em tăng kỹ năng sống được bày trí sinh động, bắt mắt, thu hút sự quan tâm của sinh viên, khơi dậy mong muốn đọc sách


Không gian hoạt động nổi bật, gây nhiều ấn tượng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo học viên, sinh viên.

Với mong muốn phát huy hiệu quả tổ chức hoạt động của mình để cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục phát triển con người, đồng hành cùng sinh viên Thăng Long hoàn thiện bản thân và chinh phục những đỉnh cao tri thức. Tổ chức không gian Thư viện là một hoạt động khởi đầu trong chuỗi hành trình đó. Trong quá trình hoạt động, Tổ chức không gian Thư viện đã nhận được nhiều sự quan tâm của ban lãnh đạo và sự hưởng ứng tích cực của các bạn sinh viên. Hoạt động đã góp phần giúp văn hóa đọc của sinh viên được cải thiện, tạo tiền đề cho những hoạt động phát  triển văn hóa đọc sau này của Thư viện Đại học Thăng Long.

Published on 01/10/2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

Ngày 21 tháng 08 năm 2020, đại diện Phòng Thông tin Tư liệu – Thư viện trường Đại học Thăng Long và đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện kỹ thuật mật mã đã kí kết biên bản Thỏa thuận hợp tác về chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện.

Việc hợp tác này sẽ giúp chia sẻ nguồn lực thông tin giữa hai Thư viện, bao gồm: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án ..., đặc biệt là các hình thức tài liệu điện tử, nhằm làm phong phú thêm cơ sở tài nguyên của hai Thư viện, giúp độc giả có thêm tài liệu, thông tin để tham khảo. Đồng thời, việc hợp tác cũng giúp chia sẻ, nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ thư viện giữa cán bộ và nhân viên hai Thư viện.

Hai đơn vị sẽ thống nhất cùng trao đổi cho nhau những tài nguyên thông tin có liên quan tới các mảng hoạt động, các ngành đào tạo và các lĩnh vực nghiên cứu của hai trường, các lĩnh vực được cán bộ, giảng viên và người học hai bên cùng quan tâm nhằm hỗ trợ bạn đọc thư viện một cách tốt nhất, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các chuyên ngành như toán, tin học...

Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ các cơ hội hợp tác, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, bổ sung vốn tài liệu... với đối tác bên ngoài, đặc biệt là các thư viện trên thế giới. Từ đó, hai đơn vị Thông tin – Thư viện sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để có thể phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Sau đây là đường link đến trang web của thư viện Học viện kỹ thuật mật mã:

Trang thông tin và tra cứu tài liệu

- Thư viện số

Lưu ý: Bạn đọc muốn khai thác tài liệu số xin vui lòng liên hệ tại tầng 3 Thư viện Đại học Thăng Long

Published on 24/08/2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

Ngày 26 tháng 02 năm 2020, đại diện Phòng Thông tin Tư liệu – Thư viện trường Đại học Thăng Long và đại diện Trung tâm Thư viện - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông đã kí kết biên bản Thỏa thuận hợp tác về chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện.

Việc hợp tác này sẽ giúp chia sẻ nguồn lực thông tin giữa hai Thư viện, bao gồm: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án ..., đặc biệt là các hình thức tài liệu điện tử, nhằm làm phong phú thêm cơ sở tài nguyên của hai Thư viện, giúp độc giả có thêm tài liệu, thông tin để tham khảo. Đồng thời, việc hợp tác cũng giúp chia sẻ, nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ thư viện giữa cán bộ và nhân viên hai Thư viện.

Hai đơn vị sẽ thống nhất cùng trao đổi cho nhau những tài nguyên thông tin có liên quan tới các mảng hoạt động, các ngành đào tạo và các lĩnh vực nghiên cứu của hai trường, các lĩnh vực được cán bộ, giảng viên và người học hai bên cùng quan tâm nhằm hỗ trợ bạn đọc thư viện một cách tốt nhất, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các chuyên ngành như kinh tế, truyền thông đa phương tiện, an toàn thông tin.......

Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ các cơ hội hợp tác, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, bổ sung vốn tài liệu... với đối tác bên ngoài, đặc biệt là các thư viện trên thế giới. Từ đó, hai đơn vị Thông tin – Thư viện sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để có thể phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Sau đây là đường link đến trang web của Trung tâm Thư viện - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông:

Trang thông tin và tra cứu tài liệu

- Thư viện số

Lưu ý: Bạn đọc muốn khai thác tài liệu số xin vui lòng liên hệ tại tầng 3 Thư viện Đại học Thăng Long

Published on 10/03/2020

Hội thảo khoa học: Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở

Hội thảo khoa học: Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở

 

 

 
Ngày 4 tháng 10/2019, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội Thư viện và Hội Tin học Việt Nam, cùng câu lạc bộ VFOSSA và ICT/FISU, thuộc Hội Tin học, đã tổ chức hội thảo về “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” tại hội trường Tạ Quang Bửu của Trường Đại Học Thăng Long. Khoảng 250 địa biểu, đại diện cho các trường đại học trong cả nước, đã đến tham dự hội thảo.

Ban chủ toạ Hội thảo "Xây dựng và khai thác Tài nguyên giáo dục mở".

Hội thảo được chia thành 2 phần:
 1. Phần 1 là phiên họp toàn thể được diễn ra vào buổi sáng, với 5 bài tham luận. 
 2. Phần 2 tổ chức vào buổi chiều bao gồm 3 tiểu ban:
  • Giải pháp hạ tầng và an toàn/an ninh hệ thống cho tài nguyên giáo dục mở;
  • Tài nguyên giáo dục mở với hệ thống thư viện Việt Nam;
  • Giới thiệu và demo khai thác tài nguyên giáo dục mở.
Các bài tham luận, cùng tài liệu kỷ yếu của hội thảo, có thể tải về từ 2 nguồn trang web sau đây:

Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp (UEC-TLU) của Trường Đại học Thăng Long đã ghi hình các bài tham luận và đã công bố trên kênh Youtube của Trung tâm UEC-TLU . Chi tiết vui lòng truy cập link sau:
https://thuvientlu.blogspot.com/2019/10/hoi-thao-xay-dung-va-khai-thac-tai.html
Published on 04/10/2019

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

Ngày 10 tháng 09 năm 2019, đại diện Phòng Thông tin Tư liệu – Thư viện trường Đại học Thăng Long và đại diện Thư viện trường Đại học Hà Nội đã kí kết biên bản Thỏa thuận hợp tác về chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện.

Việc hợp tác này sẽ giúp chia sẻ nguồn lực thông tin giữa hai Thư viện, bao gồm: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án ..., đặc biệt là các hình thức tài liệu điện tử, nhằm làm phong phú thêm cơ sở tài nguyên của hai Thư viện, giúp độc giả có thêm tài liệu, thông tin để tham khảo. Đồng thời, việc hợp tác cũng giúp chia sẻ, nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ thư viện giữa cán bộ và nhân viên hai Thư viện.

Hai đơn vị sẽ thống nhất cùng trao đổi cho nhau những tài nguyên thông tin có liên quan tới các mảng hoạt động, các ngành đào tạo và các lĩnh vực nghiên cứu của hai trường, các lĩnh vực được cán bộ, giảng viên và người học hai bên cùng quan tâm nhằm hỗ trợ bạn đọc thư viện một cách tốt nhất, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các chuyên ngành ngoại ngữ, ngôn ngữ học....

Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ các cơ hội hợp tác, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, bổ sung vốn tài liệu... với đối tác bên ngoài, đặc biệt là các thư viện trên thế giới. Từ đó, hai đơn vị Thông tin – Thư viện sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để có thể phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Sau đây là đường link đến trang web của thư viện Thư viện trường Đại học Hà Nội:

Trang thông tin và tra cứu tài liệu

 Lưu ý: Bạn đọc muốn khai thác tài liệu số xin vui lòng liên hệ tại tầng 3 Thư viện Đại học Thăng Long

Published on 18/09/2019

Hội thảo “Sử dụng phần mềm Sierra trong quản lý thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ thư viện thông minh - kết nối đa lĩnh vực”

“Đổi mới hoạt động thư viện là điều tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” - Đó là khẳng định của TS Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội thảo “Sử dụng phần mềm Sierra trong quản lý thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ thư viện thông minh - kết nối đa lĩnh vực” được Trường ĐHBK Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và tích hợp Công nghệ D&L tổ chức sáng ngày 28/5/2019 tại tòa nhà Tạ Quang Bửu.

Đến dự Hội thảo còn có TS. Nguyễn Huy Chương - Chủ tịch Liên hiệp thư viên khu vực phía Bắc; ông Hoàng Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L; GS Đinh Văn Phong - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội; ThS Hà Thị Huệ - Giám đốc Thư viện Tạ Quang Bửu và đại diện của hơn 30 thư viện các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc.

Cuộc cách mạng 4.0 đang gõ cửa vào mọi quốc gia, mọi ngành nghề, trong đó có hoạt động thư viện. Thư viện Việt Nam nói chung và đặc biệt là hệ thống thư viện các trường đại học nói riêng đang có nhiều sự chuyển biến tích cực về công nghệ cũng như phương thức phục vụ để đáp ứng với những yêu cầu mới, phù hợp với xu thế hội nhập. 

Trong những năm gần đây, thư viện Tạ Quang Bửu - Trường ĐHBK Hà Nội là một trong những thư viện đi đầu trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến và thay đổi phương thức phục vụ; đồng thời, không ngừng cải tiến và phát triển các công cụ mới để đáp ứng tốt hơn cho việc phục vụ bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Từ năm 2016, Thư viên được đầu tư phần mềm Sierra - một phần mềm quản trị thư viện thế hệ mới của Công ty Innovative Interface, hoạt động xử lý nghiệp vụ và phương thức phục vụ tại Thư viện Tạ Quang Bửu đã có những thay đổi lớn. 

“Sau gần ba năm sử dụng, Thư viện cần thiết đánh giá, tổng kết quá trình sử dụng phần mềm Sierra để có định hướng triển khai ứng dụng mới trong thời gian tới. Đây là lý do tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay ” - GS Đinh Văn Phong nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, đại diện các thư viện và Công ty D&L cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Đánh giá quá trình sử dụng phầm mềm Sierra tại thư viện Tạ Quang Bửu; Giới thiệu các ứng dụng: công cụ đếm lượt, công cụ hỗ trợ việc biên mục giữa Sierra và Dspace; Smart library và các khả năng ứng dụng vào thực tế; EBSCO và giải pháp hỗ trợ người học và nghiên cứu tại Trường ĐHBK Hà Nội; Blended Learning và yêu cầu đối với hoạt động thư viện...

Đánh giá cao các hoạt động của thư viên Tạ Quang Bửu trong thời gian qua, TS Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ: “Việc chia sẻ kinh nghiệm của thư viện Tạ Quang Bửu và sự hỗ trợ của Công ty D&L tại Hội thảo này sẽ giúp các thư viện khác tham khảo, học hỏi. Việc ứng dụng công nghệ cũng như các phầm mềm sẽ giúp thư viện hoàn thành tốt công việc của mình. Đổi mới hoạt động thư viện là điều tất yếu để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, khi mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động và làm thay đổi cuộc sống”.


Nguồn: Website Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

 
Published on 31/05/2019

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ CHIA SẺ NGUỒN LỰC THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, đại diện Phòng Thông tin Tư liệu – Thư viện trường Đại học Thăng Long và đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã kí kết biên bản Thỏa thuận hợp tác về chia sẻ nguồn lực thông tin thư viện.

Việc hợp tác này sẽ giúp chia sẻ nguồn lực thông tin giữa hai Thư viện, bao gồm: Sách, báo, tạp chí, luận văn, luận án ..., đặc biệt là các hình thức tài liệu điện tử, nhằm làm phong phú thêm cơ sở tài nguyên của hai Thư viện, giúp độc giả có thêm tài liệu, thông tin để tham khảo. Đồng thời, việc hợp tác cũng giúp chia sẻ, nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ thư viện giữa cán bộ và nhân viên hai Thư viện.

Hai đơn vị sẽ thống nhất cùng trao đổi cho nhau những tài nguyên thông tin có liên quan tới các mảng hoạt động, các ngành đào tạo và các lĩnh vực nghiên cứu của hai trường, các lĩnh vực được cán bộ, giảng viên và người học hai bên cùng quan tâm nhằm hỗ trợ bạn đọc thư viện một cách tốt nhất, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Ngoài ra, hai đơn vị còn tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ các cơ hội hợp tác, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, bổ sung vốn tài liệu... với đối tác bên ngoài, đặc biệt là các thư viện trên thế giới. Từ đó, hai đơn vị Thông tin – Thư viện sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để có thể phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Sau đây là đường link đến trang web của thư viện Đại học Sư Phạm Hà Nội:

- Trang thông tin và tra cứu tài liệu

- Thư viện số

Lưu ý: Bạn đọc muốn khai thác tài liệu số xin vui lòng liên hệ tại tầng 3 Thư viện Đại học Thăng Long

Published on 11/01/2018

Thư viện trường Đại học Thăng Long triển khai dịch vụ Bạn đọc đặc biệt

DỊCH VỤ “BẠN ĐỌC ĐẶC BIỆT” LÀ GÌ?

     Đây là loại hình dịch vụ thư viện đặc biệt mà Trung tâm Thông Tin- KH&CN Quốc gia cung cấp cho một số bạn đọc nhất định của mình nhằm đáp ứng yêu cầu đọc và sử dụng tài liệu điện tử theo phương thức trực tuyến..
     Khi tham gia sử dụng dịch vụ, người dùng tin được cấp quyền truy cập trực tuyến thông qua mạng internet đến các nguồn tin khoa học và công nghệ có giá trị cao trong và ngoài nước.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thăng Long

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

* Nếu bạn đọc truy cập trực tiếp tại tầng 3 tòa nhà thư viện cần tuân thủ những qui định sau:

   - Chỉ  được phép khai thác nguồn tin phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.
   - Được phép truy cập tối đa 5 lần/ngày vào các CSDL.
   - Được download tối đa 20 bài toàn văn/1 lần truy cập. Không được tải dữ liệu một cách có hệ thống và ồ ạt nhằm mục đích lưu trữ hoặc cung cấp cho bên thứ ba.
   - Chịu trách nhiệm cá nhân (về pháp luật và tài chính nếu có) đối với vi phạm của những lượt truy cập mạng bằng tên người dùng được cấp.

* Nếu bạn đọc truy cập từ xa vui lòng xem chi tiết tại đây và xem hướng dẫn sử dụng tại đây

LIÊN HỆ

Tầng 3, tòa nhà thư viện - Trường Đại học Thăng Long
E-mail: thuvien@thanglong.edu.vn

Published on 05/11/2014

Thư viện trường đại học Thăng Long triển khai ứng dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha

       Trường Đại học Thăng Long (ĐHTL) là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học đa ngành có chất lượng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập. Mục tiêu của trường là xây dựng Trường trở thành một trung tâm văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ. Theo đó, cần đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Vì vậy, thư viện giữ vài trò đặc biệt quan trọng - vai trò nền tảng thiết yếu cho việc đổi mới giáo dục đào tạo. Nói cách khác, đổi mới giáo dục đào tạo hiện nay phải được bắt đầu từ sự đổi mới hoạt động thông tin-thư viện, trong đó, chức năng truyền bá và phổ biến tri thức của thư viện phải được đặt lên hàng đầu theo tinh thần đáp ứng tối đa yêu cầu tin của người dùng. Thư viện đại học phải thực sự trở thành “giảng đường thứ hai” của mỗi cơ sở đào tạo.

       Nhằm cung cấp một công cụ hữu ích, làm giảm thời gian cũng như công sức cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu, Thư viện trường Đại học Thăng Long đã triển khai ứng dụng phần mềm quản trị Thư viện tích hợp Mã nguồn mở Koha do công ty D&L cung cấp.

 

       Koha là hệ quản trị thư viện tích hợp – Integrated Library System(ILS) mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, phát triển đầu tiên tại New Zealand bởi Katipo Communications Lts cho thư viện Harrowwhenua Library Trust(HLT). Koha là phần mềm thư viện nguồn mở (PMTVNM) hiện đang được cộng đồng rất quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin thư viện.

       Việc sử dụng PMTDNM giúp chúng ta giảm chi phí trong việc mua các phần mềm bản quyền, tiết kiệm thời gian trong việc phát triển phần mềm, giảm thiểu các vi phạm bản quyền, các thông tin được an toàn hơn trong vấn đề bảo mật và đặc biệt là hiệu quả sử dụng cho công việc cũng tốt hơn. Trái ngược với các phần mềm bản quyền, PMTDNM cung cấp các mã nguồn. Dựa vào đó, bất cứ các cơ quan, tổ chức nào cũng có thể tùy biến để lựa chọn những tính năng phù hợp đáp ứng các nhu cầu đặc biệt trong tổ chức của mình, điều đó tạo nên nét độc đáo và khác biệt cho họ. PMTDNM có nhiều tính năng nổi trội nên việc ứng dụng và phát triển nó đã và đang trở thành một xu thế trên thế giới, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực thông tin - thư viện.

       Koha ngày nay đang rất phát triển và được cập nhật theo xu thế mới nhất, các tính năng của Koha liên tục hoàn thiện thông qua các phiên bản mới nhằm mở rộng việc đáp ứng các yêu cầu của người dùng. Koha có đầy đủ các tính năng của một ILS hiện đại, có khả năng tùy biến một cách mềm dẻo,linh hoạt vì thế mà nó có thể phù hợp với bất cứ loại hình thư viện nào, đặc biệt là thư viện các trường đại học.

       Về mặt nghiệp vụ, Koha được xây dựng trên các khung chuẩn chung của thư viện thế giới và đảm bảo khả năng tương thích với các hệ thống khác một cách dễ dàng. Koha tự động hóa hoàn toàn các chức năng và quy trình nghiệp vụ trong thư viện tương ứng với các phân hệ: Bổ sung, biên mục, ấn phẩm định kỳ, opac, lưu thông, và đặc biệt là phân hệ báo cáo thống kê. Các quy trình nghiệp vụ này được kiểm soát một cách chặt chẽ, tạo nên sự tích hợp logic giữa các chức năng. Koha giúp giảm thiểu các công việc trùng lặp, tái sử dụng kết quả của các bộ phận khác có liên quan. Koha giúp cho bạn quản lý tài liệu trong thư viện, quản lý người dùng, quản lý các loại phí thanh toán, phí mượn-trả với từng loại tài liệu…một cách đơn giản mà hiệu quả. 

       Với những tính năng ưu việt đó, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, Koha sẽ là công cụ đắc lực cho việc tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách có hiệu quả cho toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên các loại hình đào tạo của trường Đại học Thăng Long.

Published on 20/10/2014

Cung cấp thông tin theo yêu cầu

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU

Bằng nhiều hình thức khác nhau như viết tiểu luận, báo cáo thực tập, làm khóa luận, nghiên cứu khoa học đã và đang trở thành hoạt động trí tuệ quan trọng giúp bạn đọc bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra. Chính từ đó, bạn đọc có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết của mình. Trong quá trình nghiên cứu, bạn đọc phải thường xuyên làm việc tích cực, độc lập với sách báo, tư liệu, thâm nhập thực tế, điều tra khảo sát, phỏng vấn. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học chính là nguồn tài liệu tham khảo. Đây cũng chính là một trong những khó khăn mà bạn đọc thường gặp phải trong quá trình nghiên cứu.

Nhận thấy được tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và tài liệu tham khảo với quá trình nghiên cứu nói riêng, Thư viện Đại học Thăng Long tiến hành triển khai dịch vụ “Cung cấp thông tin theo yêu cầu”. Thông qua dịch vụ này, thư viện sẽ cung cấp các thông tin chọn lọc phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy học tập của cán bộ, giáo viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập tại trường Đại học Thăng Long: Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu hữu ích để giải quyết các công việc như: Nhgiên cứu, viết tiểu luận, báo cáo tốt nghiệp. Các thông tin được cung cấp bao gồm sách, các bài báo/tạp chí, các công trình nghiên cứu, số liệu thống kê... danh mục liên quan tới vấn đề nghiên cứu mà bạn đọc đang quan tâm.

 Cách thức sử dụng dịch vụ “Cung cấp thông tin theo yêu cầu” vô cùng đơn giản. Bạn đọc có nhu cầu cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu (tải mẫu phiếu yêu cầu tại đây) và gửi về hộp thư điện tử của thư viện theo địa chỉ: thuvien@thanglong.edu.vn. Thư viện sẽ cố gắng trả lời về kết quả tìm kiếm trong thời gian sớm nhất có từ 3 đến 5 ngày làm việc.

Published on 08/10/2014

Dịch vụ bạn đọc đặc biệt

DỊCH VỤ BẠN ĐỌC ĐẶC BIỆT

 

          Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, Thư viện trường Đại học Thăng Long đã ký kết hợp đồng với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp CSDL điện tử như danh mục dưới đây:


STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam
STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)


KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

 

HINARI

Chương trình HINARI được xây dựng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). HINARI bắt đầu được triển khai từ tháng 1 năm 2002, với 1500 tạp chí của 6 nhà xuất bản lớn trên thế giới là Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag and John Wiley nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các quốc gia đang phát triển đến một trong những bộ sưu tập các ấn phẩm sinh-y và các lĩnh vực khoa học xã hội có liên quan. Hơn 6400 các ấn phẩm xuất bản sẽ được đưa đến với các viện nghiên cứu sức khỏe tại 108 quốc gia, với các lĩnh vực có ích cho hàng ngàn những người làm việc thuộc mảng nghiên cứu, và do đó, sẽ góp phần tăng cường sức khỏe của toàn thế giới.

Trường ĐH Thăng Long là một trong số 13 cơ quan trên địa bàn Hà Nội (theo tài liệu của Hinari năm 2014) có quyền truy cập Hinari. Bạn đọc muốn chủ động truy cập Hinari có thể gửi thư về địa chỉ p.thuvien@thanglong.edu.vn xin được cấp mật khẩu sau khi đã chấp nhận bản quyền sử dụng của Hinari. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

 

http://www.sciencedirect.com/

          ScienceDirect hiện nay có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ.  Khoa học nông nghiệp và sinh học; Hoá sinh, Di truyền và sinh học phân tử; Kỹ thuật hoá học; Khoa học máy tính; Năng lượng; Kỹ thuật và công nghệ; Khoa học môi trường; Vật lý hạt nhân năng lượng cao và thiên văn học; Khoa học vật liệu; Hoá học tổng hợp; Kinh tế kinh doanh; Quản lý và kế toán; Khoa học trái đất và hành tinh; Miễn dịch và vi sinh vật học, giúp cho bạn đọc có thể truy cập tới cả các số tạp chí xuất bản đầu tiên, trong đó có cả các tạp chí được lưu trữ từ năm 1823. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

 

link.springer.com

          Đây là CSDL cung cấp hàng triệu tài liệu về tạp chí, sách, sách bộ, tài liệu tham khảo cho giới học thuật. Thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field). (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

 

ScienceDirect backfile

          ScienceDirect Backfile bao gồm các gói tạp chí của NXB Elsevier từ số đầu tiên của từng tên tạp chí đến năm 1994. Thư viện đã mua 10 gói backfile thuộc các chủ đề sau: Agricultural and Biological Sciences (Khoa học nông nghiệp và sinh học); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (Hóa sinh, Di truyền và sinh học phân tử); Chemical Engineering (Kỹ thuật hóa học); Computer sciences (Khoa học máy tính); Energy (Năng lượng); Engineering and Technology (Kỹ thuật và công nghệ); Environmental sciences (Khoa học môi trường); High energy nulcear physics and astronomy (Vật lý hạt nhân năng lượng cao và thiên văn học); Material sciences (Khoa học vật liệu), Total chemistry package (Hóa học tổng hợp).

 
IOP Science

Cơ sở dữ liệu do IOP Publishing, một nhà xuất bản hàng đầu trong lĩnh vực vật lý và các ngành khoa học liên quan cung cấp. Nhà xuất bản IOP là cơ quan trung tâm của Viện Vật lý, một tổ chức xã hội phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Bristol, Vương quốc Anh. Ngoài những tạp chí truyền thống, IOP Publishing còn tạo ra các sản phẩm thông tin khoa học có giá trị cao và dễ dàng truy cập qua web và các dịch vụ điện tử khác. Cơ sở dữ liệu IOP Science chứa đựng trên 400.000 bài viết được xuất bản từ 1874 tới nay được đăng trên 60 tạp chí được phản biện có chất lượng cao nhất bao trùm các lĩnh vực: Khoa học vũ trụ, Vật lý học thiên thể, Sinh học, Hoá học, Tin học, Giáo dục, Đo lường, Công nghệ nano, Y học, Các ngành kỹ thuật, Vật liệu, Toán học, Vật lý học. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)

 
Cơ sở dữ liệu Tạp chí trực tuyến Nature

Đây là bộ Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học đa ngành số 1 thế giới do Nature Publishing Group, một công ty toàn cầu có mức độ ảnh hưởng rất cao trong 31 lĩnh vực khoa học và công nghệ cung cấp. Tạp chí Nature theo báo cáo của Thomson Reuter năm 2013 có chỉ số ảnh hưởng lên tới 38.597. Hàng tháng có tới hơn 6 triệu lượt người truy cập vào cơ sở dữ liệu và sử dụng các dịch vụ của Nature Publishing Group. (Xem hướng dẫn đăng ký tại đây)


Proquest Central (*)

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

 ISIKNOWLEDGE (*)

ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên tạp chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần, trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, 1.497 tạp chí thuộc lĩnh vực nghệ thuật và xã hội nhân văn và hơn 150.000 tài liệu hội nghị hội thảo với bề dày hồi cố tới năm 1900. ISI là công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng các công trình khoa học theo chuẩn mực quốc tế, cho phép xác định chính xác các xu thế phát triển của các lĩnh vực khoa học và công nghệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như xác định vị trí của từng tổ chức nghiên cứu và của từng quốc gia trong lĩnh vực KH&CN.

Lưu ý: Những CSDL được đánh dấu (*) bạn đọc vui lòng lên thư viện tầng 3 để trực tiếp tra cứu.

 

Published on 08/10/2014

Hướng dẫn tra cứu thông tin

 DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN

 1. Nội dụng dịch vụ

  •  Hướng dẫn bạn đọc sử dụng các dịch vụ của thư viện như giới thiệu và phổ biến nội quy...
  • Hướng dẫn bạn đọc tra cứu và tìm kiếm, khai thác các nguồn tài nguyên có tại thư viện và những nguồn thông tin trên các cơ sở dữ liệu trực tuyến
  • Hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc xác định đúng nguồn thông tin phù hợp với nhu cầu của bạn đọc và biết cách đánh giá, chọn lọc thông tin.

 * Lưu ý: Đối với những câu hỏi tham khảo dạng chuyên sâu, tùy vào mức độ của câu hỏi thì thời gian phản hồi lại cho bạn đọc có thể sẽ chậm 2-3 ngày. Cán bộ thư viện sẽ gửi mail thông báo cho bạn đọc biết chính xác thời gian bạn đọc sẽ nhận được câu trả lời.

  2. Cách thức phục vụ:

 •  Đối tượng phục vụ: Toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Thăng Long
 • Thời gian phục vụ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (7h30 – 11h30 và 13h – 16h30)
 • Phương thức phục vụ: Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu tin của bạn đọc trực tiếp tại tầng 3 thư viện hoặc thông qua địa chỉ email: thuvien@thanglong.edu.vn

  3. Yêu cầu đối với người sử dụng dịch vụ

 •  Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp để liên hệ với cán bộ thư viện khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ như đến gặp trực tiếp, chat, email,...
 • Cung cấp chính xác nội dung thông tin mà bạn đọc cần tìm và tuân thủ yêu cầu.
 • Đối với những yêu cầu tìm tin gửi qua email, nếu thông tin bạn đọc cung cấp không cụ thể thì cán bộ thư viện sẽ sắp xếp lịch hẹn và gửi email thông báo đến bạn đọc, bạn đọc vui lòng sắp xếp thời gian để gặp cán bộ thư viện trao đổi chi tiết hơn.

 

Published on 08/10/2014

Liên kết giữa Trường Đại học Thăng Long và thư viện Viện Toán học

 

Ngày 12 tháng 03 năm 2012, Trường Đại học Thăng Long đã kí kết văn bản thỏa thuận với Viện Toán học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc liên kết giữa Trường Đại học Thăng Long và Thư viện của Viện Toán học. Theo đó, Viện Toán học cho phép cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đại học Thăng Long được sử dụng tài liệu trong Thư viện Viện Toán học vào mục đích nghiên cứu, học tập.

Các cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đại học Thăng Long phải tuân thủ quy định của Viện Toán học và hướng dẫn của người phụ trách Thư viện Viện Toán học.

Sau đây là đường link đến trang web của thư viện Viện Toán học và thư viện điện tử Viện Toán học:

http://math.ac.vn/library/index.php?lang=vi

http://math.ac.vn/vi/xuat-ban/bo-sach.html

http://210.86.225.238/library/

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 Các cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đại học Thăng Long có nhu cầu sử dụng tài liệu trong Thư viện Viện Toán học vui lòng liên hệ cán bộ Thư viện trường Đại học Thăng Long để được hướng dẫn cụ thể, hoặc gửi email tới: p.thuvien@thanglong.edu.vn

Published on 13/03/2012

Kinh nghiệm phát triển OER tại Thư viện Trường Đại Học Thăng Long

 

Kinh nghiệm phát triển OER

tại thư viện Trường Đại Học Thăng Long

Vũ Đỗ Quỳnh, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thanh Nhàn

Trường Đại Học Thăng Long, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Mở đầu:

Trường Đại học Thăng Long (TLU) đã bất đầu quan tâm đến các tài nguyên học liệu mở (OER) từ đầu năm 2014 khi được văn phòng UNESCO tại Việt Nam mời tham gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vào một cuộc khảo sát về tình trạng hiểu biết và dùng OER tại một số trường đại học ở Việt Nam. Trường TLU cũng đã đóng góp một bài tham luận về tình trạng hiểu biết về OER của đội ngũ giáo viện của Trường tại hội thảo quốc tế về OER làn thứ nhất, đã được tổ chức tại Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội ngày 29 tháng 12/2015. Cuộc khảo sát nói trên đã cho thấy tỷ lệ thấp cán bộ của Trường có biết về OER.

Cuối năm 2015 cũng là thời điểm lãnh đạo của Trường Đại học Thăng Long vạch ra một lộ trình hợp pháp hoá các phần mềm đang dùng trên các máy tính của Trường, đặc biệt bằng cách cài đặt và triển khai hệ điều hành Ubuntu, một bản phân phối GNU/Linux đang phổ biến ở Việt Nam và thân thiện với người dùng. Đi đầu trong quá trình hợp pháp hoá phần mềm, Phòng Thông tin-Tư liệu và Thư viện (Phòng TT-TL-TV, gọi tắt là Thư viện) của Trường Đại học Thăng Long đã thay thế hệ điều hành Microsoft Windows XP, không còn nhà sản xuất hỗ trợ nữa, bằng hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS trên các máy tính của phòng thư viện điện tử. Việc chuyển đổi hệ điều hành máy tính sang nguồn mở không chỉ là miễn phí về giá mua bản quyền sử dụng mà còn đem lại nhiều lợi ích như sự an toàn tin học cao hơn khi tránh được các máy tính bị lây các vi-rút tin học thường xuyên tấn công hệ điều hành của Microsoft.

Tuy nhiên, việc thay đổi hệ điều hành kèm theo các ứng dụng cơ bản như bộ văn phòng Microsoft Office bằng LibreOffice đã yêu cầu Trường phải nỗ lực tạo ra những nguồn tài liệu cho cán bộ và sinh viên của Trường có thể học tập làm quen với hệ điều hành Ubuntu và trình soạn thảo văn bản LibreOffice Writer đang triển khai. Trong khi nguồn tài liệu hướng dẫn sử dụng Ubuntu và LibreOffice bằng tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp rất phong phú trên mạng Internet, đặc biệt có khá nhiều phim hướng dẫn dùng Ubuntu và LibreOffice trên các kênh Youtube, nhưng các học liệu bằng tiếng Việt lại rất ít hoặc đã lạc hậu về phiên bản phần mềm. 

Vì vậy Phòng TT-TL-TV đã tiến hành xây dựng một trang web, theo dạng blog, để đang các bài hướng dẫn sử dụng máy tính và các ứng dụng có ích cho thông tin khoa học tại Thư viện. Tiếp theo, Phòng TT-TL-TV đã bắt đầu tạo ra các phim video ngắn hướng dẫn một cách tương tự các thao tác cơ bản khi dùng các ứng dụng phần mềm trên máy tính tại Thư viện của Trường. Đồng thời, Phòng TT-TL-TV cũng đã tạo ra một tài khoản Facebook và Twitter nhằm quảng bá những hoạt động trên đây của phòng.

 Tất cả những học liệu trên, bài đăng trên blog và đặc biệt các phim video ngắn, đều được ban hành kèm theo giấy phép bản quyền Creative Commons CC-BY-SA-NC, góp phần tạo ra một nguồn học liệu mở bằng tiếng Việt. Đặc biệt, những phim video ngắn được đưa lên một kênh phát tán trên Youtube nhằm tạo ra mộ kênh phát tán học liệu mở của Thư viện Trường Đại học Thăng Long.

Bài tham luận này xin trình bày kết quả tạo ra nguồn học liệu mở công bố trên blog và kinh nghiệm và quá trình thực hiện tạo ra các phim video ngắn nhằm học tập và sử dụng các ứng dụng phần mềm trên máy tính của Thư viện Trường Đại học Thăng Long.

Xem chi tiết bài tham luận tại đây

 


 

 

 

 

 

Published on 26/10/2010
Log in to your account:

Powered by Koha