Tìm thấy 396 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 风语 2

Tác giả: 麦家.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 金城出版社 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 麦000家.

2. 北京欢迎你 适合谁研究过2年,有3500个词汇的学生。

Tác giả: 朱勇 主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外语教育与研究出版社 2009Nhan đề song song: Beijing welcomes you.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

3. 毛泽东自传珍稀书影图录

Tác giả: 程宸.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 国家图书馆出版社 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 程000宸.

4. 中国学者论全球化与自主

Tác giả: 蔡拓.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 327.101 中000国.

5. 中国那个地方 IV

Tác giả: 张英; 傅勇.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2002Nhan đề song song: China : a great country in the east (In search of Chinese treasures).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 张000英.

6. 中国少数民族服饰

Tác giả: 邢莉.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 391 邢000莉.

7. 当代中国女性发展研究

Tác giả: 杨凤.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 人民 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.40951 当000代.

8. 中国少数民族体育

Tác giả: 张涛.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 796.44 中000国.

9. 梦想成真

Tác giả: 雪虹.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文 2008Nhan đề song song: Dreams which have come true.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 梦000想.

10. 生活之旅

Tác giả: 龚纹.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 390.0951 生000活.

11. 中国那个地方 Homeland of the dragon I

Tác giả: 张英; 傅勇.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2002Nhan đề song song: China : a great country in the east.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 张000英.

12. 中国学者论民主与法治

Tác giả: 俞可平; 俞可平- 主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 321.00951 中000国.

13. 图解基础汉语语法

Tác giả: 姜丽萍; 姜丽萍- 主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 高等教育 2010Nhan đề song song: Chinese grammar with illustrative pictures.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.17 图000解.

14. 汉语方言词汇调查手册

Tác giả: Richard VanNess Simmons; 石汝杰; 顾黔.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 中华书局 2006Nhan đề song song: Handbook for lexicon based dialect fieldwork.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 R302A.

15. 廣西民居

Tác giả: 雷翔.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 南宁 廣西民族出版社 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 雷000翔.

16. 重庆老城

Tác giả: 何, 智亚; 何智亚文· 摄影.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版集团 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 何000智.

17. 中国节日

Tác giả: 编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 394.26951 中000国.

18. 艺术之旅

Tác giả: 靳永.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 700.951 艺000术.

19. 中国科技和教育

Tác giả: 席巧娟; 席巧娟- 编著; 张爱秀- 编著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

20. 来自百姓的歌声

Tác giả: 王洋; 桔子.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2009Nhan đề song song: Chorous singing from the people.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.244 来000自.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L