Tìm thấy 533 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 西方建筑师的中国传奇

Tác giả: 斯克洛齐; 胡亦南.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 720.92 西000方.

2. 中国梦

Tác giả: 李君如.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 新世界 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 中000国.

3. 珠江故事 : 东方的觉醒

Tác giả: 张胜友.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.951 珠000江.

4. 中国酒

Tác giả: 李争平.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 394.10951 中000国.

5. 中国少数民族教育

Tác giả: 夏仕武.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 五洲传播, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 370.951 中000国.

6. 中国少数民族文学

Tác giả: 赵五星.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 895.1 赵000五.

7. 日日如新 : 外国驻华大使夫人访谈录

Tác giả: 何秋菊.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.1 日000日.

8. 读懂中国智慧

Tác giả: 冷成金.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.0951 读000懂.

9. 语言, 认同与去殖民

Tác giả: 蒋为文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 台南 国立成功大 2005Nhan đề song song: Language, identity and decolonization.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 语000言.

10. 电视生活365天

Tác giả: 唐元恺.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文 2008Nhan đề song song: Living vision : China’s TV through 50 years.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 384.5 电000#.

11. 新北京人

Tác giả: 申宏磊.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文 2008Nhan đề song song: The new Beijingers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 307.760 新000北.

12. 重庆 : 世界温泉之都

Tác giả: 谭栖伟.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 915.104 重000庆.

13. 发髻上的中国

Tác giả: 张春新; 苟世祥.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 391.50 发000髻.

14. 国家重点建设工程

Tác giả: 李宁著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外文出版社 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 522 李000宁.

15. 江村经济 - 中国农民的生活

Tác giả: 费李通; 译: 戴可景.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 外语教学与研究 2010Nhan đề song song: Peasant life in China : A field study of country life in the Yangtze valley.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.951 江000村.

16. 中国学者论民主与法治

Tác giả: 俞可平; 俞可平- 主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 重庆 重庆出版社 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 321.00951 中000国.

17. 图解基础汉语语法

Tác giả: 姜丽萍; 姜丽萍- 主编.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 高等教育 2010Nhan đề song song: Chinese grammar with illustrative pictures.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.17 图000解.

18. 汉语方言词汇调查手册

Tác giả: Richard VanNess Simmons; 石汝杰; 顾黔.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 中华书局 2006Nhan đề song song: Handbook for lexicon based dialect fieldwork.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 R302A.

19. 公益在行动

Tác giả: 王高利.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 五洲传播出版社 2006Nhan đề song song: Philanthropy in China.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 362 公000益.

20. 吴桥杂技

Tác giả: 杨双印.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 科学 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 791.3 吴000桥.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L