Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

2. Bài tập đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

3. Bài tập Đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

4. Bài tập Đại số đại cương

Tác giả: Bùi Huy Hiền; Bùi Huy Hiền.

Ấn bản: tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

5. Bất đẳng thức và bất phương trình vô tỷ (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy; TS; Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 B124Đ.

6. Tam thức bậc hai và một số ứng dụng. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Ngô Kim Trang; TS; Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 T104TH.

7. Đa thức và phân thức hữu tỉ dành cho học sinh chuyên toán (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Nguyễn Đức Lai; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 Đ100TH.

8. Ứng dụng lý thuyết Idean trong việc chứng minh các định lý số học và đại số sơ cấp. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Phạm Thị Lan Anh; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 Ư556D.

9. Ứng dụng lượng giác trong việc nghiên cứu đồng nhất thức và giải phương trình, bất phương trình đại số (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Mẫn Thị Phương Anh; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 Ư556D.

10. Các tập hợp số dưới góc nhìn cấu trúc đại số (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 C101T.

11. Mở rộng trường và bài toán dựng hình bằng thước kẻ và compa (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Chu Thị Tú Anh; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 M460R.

12. Nhóm hữu hạn giải được và vấn đề giải phương trình đại số (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)

Tác giả: Bùi Đình Nam; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 NH429H.

13. Số và Cấu trúc đại số

Tác giả: Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512 S400V.

14. Vành đa thức và tuyển chọn một số bài toán về đa thức (Luận văn tốt nghiệp ngành phương pháp Toán sơ cấp)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền; TS. Bùi Huy Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Đại học Thăng Long, 2018Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 510 V107Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L