Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Medical assisting Administrative and clinical procedures : Student workbook

Tác giả: Booth, Kathryn A; Whicker, Leesa G.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.73 M200D.

2. Student workbook to accompany Medical assisting Administrative and clinical procedures with anatomy & physiology

Tác giả: Booth, Kathryn A; Pugh, Donna; Whicker, Leesa.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston Mc Graw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.69 ST500D.

3. Anatomy, physiology, and pathophysiology for allied health

Tác giả: Booth, Kathryn A; Booth, Kathryn A; Wyman, Terri D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 A105A.

4. Pocket guide to accompany medical assisting Administrative and clinical procedures with anatomy and physiology

Tác giả: Booth, Kathryn A; Whicker, Leesa G; Wyman,Terri D.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.73 P419K .

5. Math for the pharmacy technician : Concepts and calculations

Tác giả: Egler, Lynn M; Booth, Kathryn A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.1 M110F.

6. Medical assisting : Administrative and clinical procedures including anatomy and physiology

Tác giả: Booth, Kathryn A; Whicker, Leesa; Wyman, Terri D.

Ấn bản: 5th ed. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.73 M200D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L