Tìm thấy 44 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hội tụ theo tỉnh của TFP công nghiệp dưới tác động của FDI: Tiếp cận mô hình kinh tế lượng không gian với số liệu mảng

Tác giả: GS.TS Nguyễn Khắc Minh; Ths. Phạm Anh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330.

2. Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Anh Thương; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

3. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế - Thực trạng và giải pháp (Luận văn thạc sĩ Kinh doanh và quản lý)

Tác giả: Phùng Bá Vinh; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 C455T.

4. Tăng cường quản lý chi thường xuyên tại Trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở Sơn Tây. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)

Tác giả: Mai Thị Phương Thúy; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 332.1 T116C.

5. Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ, công chức hành chính cấp xã (phường) tại Tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thị Ngát; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

6. Hoàn thiện hoạt động Marketing Mix nhằm thu hút khách du lịch Châu Âu tới Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020 (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Mai Thanh Long; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

7. Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp huyện tại thị xã Sơn Tây (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng)

Tác giả: Lê Thi Kim Thư; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 332.1 H406TH.

8. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phạm Thị Tuyến; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

9. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện chế độ ốm đau, thai sản tại Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phạm Thị Thanh Thủy; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

10. Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Kinh doanh)

Tác giả: Đoàn Thu Hà; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

11. Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kiểm soát dân số các vùng biên, đảo và ven biển. Giai đoạn 2009-2020 (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thành Duy; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 M458S.

12. Quản lý hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Việt Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Thành Công; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 QU105L.

13. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành Đông (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Thị Thu; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

14. Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Ngô Thế Cường; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 QU105L.

15. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức UBND huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Vũ Thị Đào; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

16. Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giày Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Minh Chiến; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

17. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước tỉnh Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Nguyễn Văn Thứ; GS.TS: Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

18. Đổi mới cơ chế quản trị sau chuyển đổi tại Công ty Cổ phần xây dựng số 5 - Vinaconex 5 (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Hoàng Trung Hải; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 Đ452M.

19. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Phạm Đức Việt; GS.TS. Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 H406TH.

20. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh)

Tác giả: Đoàn Thị Trang Huyền; GS.TS Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2017Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho luận văn cao học 658 N122C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L