Tìm thấy 3 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 C460S.

2. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; Giáo dục, 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

3. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 12 Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 C460S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L