Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Một số vấn đề về công tác cho vay tài trợ GQVL qua KBNN

Tác giả: Đỗ Xuân Nam; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

2. Các giải pháp phát triển quan hệ tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp TP.Hà nội

Tác giả: Lê Bình; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.7 C101GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.7 C101GI.

3. Một số giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vốn trong kinh doanh tín dụng tại ngân hàng công thương Đống Đa

Tác giả: Phạm Lan Hương; giáo viên hướng dẫn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

4. Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực Đống Đa

Tác giả: Trần Thu Thủy; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng công thương khu vực Đống Đa

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 M458S.

6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 M458S.

7. Ngân hàng công thương khu vực Đống Đa với việc tham gia vào quá trình hình thành và phát triển thị trường vốn trong cơ chế thị trường

Tác giả: Nguyễn Phi Yến; Nguyễn Thu Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 NG121H] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 NG121H.

8. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm Chuyên ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

9. Hoạt động huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Đô (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H411Đ.

10. Hiệu quả quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Tháng Tư (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Trịnh Trọng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

11. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại và truyền thông VN (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Mai Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

12. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển số 18 (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán)

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Th.S: Nguyễn Thu Hoài.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2016Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L