Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Đường; Nguyễn Văn Định; Tô Thị Thiên Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 368 GI-108T.

2. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

3. Giáo trình an sinh xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Định; Phạm Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 362 GT-108TR.

4. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

5. Giáo trình kinh tế du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Đính; Trần Thị Minh Hoà; Trương Tử Nhân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân371tr. 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108T.

6. Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định; Nguyễn Thị Hải Đường; Phạm Thị Định.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108T.

7. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Phạm Quang Trung; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658071 GI108T.

8. Giáo trình bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định; Phạm Thị Định; Nguyễn Thị Hải Đường.

Ấn bản: Ấn bản mới có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 368.4 GI-108T.

9. Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương (ch.b.); Trần Hậu Thự; Vương Quỳnh Hoa; .

Ấn bản: Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học Kinh tế Quốc dân; 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 647.9 GI-108TR.

10. Giáo trình nghiệp vụ lữ hành

Tác giả: Nguyễn Văn Đính; Nguyễn Văn Đức; Nguyễn Tư Lương; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Kinh tế quốc dân; 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

11. Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Định; Phạm Thị Định; Nguyễn Thị Hải Đường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân , 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L