Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hệ thống câu hỏi và bài tập lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 H250T.

2. Kinh tế vĩ mô

Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Hoàng Văn Hoa; Hoàng Yến; Nguyễn Văn Công; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Nhan đề song song: Macroeconomics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Được ghi mượn (3). Kho tài liệu: Kho mượn 339 K312T.

3. Bài tập kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339.076 B103T.

4. Lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Đông; Đặng Thị Loan; Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Văn Công; Phạm Thị Gái.

Ấn bản: In lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600T.

5. Giáo trình kinh tế học Tập 2

Tác giả: Vũ Kim Dũng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR.

6. Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

Tác giả: Đặng Thị Loan; Nguyễn Minh Phương; Nguyễn Thị Đông; Nguyễn Văn Công; Phạm Quang; Trần Đức Vinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 GI.108TR.

7. Hoàn thiện công tác nguyên vật liệu tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu Hà Nội kế toán

Tác giả: Vũ Thị Thu Trang; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

8. Bài tập kinh tế học vi mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Ấn bản: Tái bản (8th ed)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 B103T.

9. Bài tập kinh tế học vi mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Ấn bản: Tái bảnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 B103T.

10. Bài tập kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Ward, Damian; David Begg; Hồ Đình Bảo; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339.076 B103T.

11. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp hóa chất Cầu Diễn - Viện hóa học công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Công Hoàng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2002Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

12. Giáo trình kinh tế học Tập 1

Tác giả: Vũ Kim Dũng; Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 330 GI-108TR.

13. Chuyên khảo về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 CH527K.

14. Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô

Tác giả: Nguyễn Văn Công; Ngô Mến; Nguyễn Khắc Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339 GI-108TR.

15. Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II

Tác giả: Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 339 B103GI.

16. Truyền thông tin và những ứng dụng của mạng Vanet (Chuyên đề tốt nghiệp ngành: Mạng - viễn thông)

Tác giả: Nguyễn Văn Công; Hoàng Trọng Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thăng Long 2013Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.6 TR527TH.

17. Giáo trình Phân tích kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Văn Công; Mai Vân Anh; Nguyễn Thị Mai Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học kinh tế Quốc dân, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 338.7 GI-108TR.

18. Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Công; Nguyễn Thị Mai Chi; Trần Mạnh Dũng.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ nhấtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Đại học KTQD 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L