Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A study on some English - Vietnamese cross - cultural differences in refusing Graduation thesis

Tác giả: Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2003Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

2. Assignment about English compound words (noun & noun) as relative arbitrariness of the linguistic sign Graduation paper

Tác giả: Phạm Thu Trang; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [428 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 428 A100S.

3. Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Sư phạm Ngoại ngữ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495 NG454NG.

4. Paralinguistic phenomena in teaching learning foreign language Granduation paper

Tác giả: Lê Hoàng Giang; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [371.3 P100R] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 371.3 P100R.

5. Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Khoa học xã hội 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 398 T305T.

6. Assignment on conversational routines and language transfer of Vietnamese students, learners of English Granduation paper

Tác giả: Khổng Thị Thanh Thuý; Nguyễn Văn Chiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [420 A100S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 420 A100S.

7. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trưởng đại học, cao đẳng

Tác giả: Chu Văn Cấp; Nguyễn Văn Chiển; Phạm Văn Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 335.412 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L