Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

2. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Nguyễn Văn Nam; Phạm Quang Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108T.

3. Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Rose, Peter S; Mai Công Quyền; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Văn Nam; Phạm Long; Vương Trọng Nghĩa.

Ấn bản: Xuất bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H Tài chính 2003Nhan đề song song: Commercial bank management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 P207E.

4. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại Sách tham khảo

Tác giả: Cox , David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

5. Chất lượng tín dụng và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Minh; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1997Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.7 CH124L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.7 CH124L.

6. Quản lý tài sản có - tài sản nợ và quản lý các món cho vay trong NHTM

Tác giả: Dương Thanh Tùng; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.1 QU105L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.1 QU105L.

7. Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Rose, Peter S; Nguyễn Đức Hiển; Nguyễn Huy Hoàng; Phạm Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2001Nhan đề song song: Commercial bank management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 QU501TR.

8. Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi bổ sung

Tác giả: Phạm Quang Trung; Dương Đức Lân; Nguyễn Văn Định; Phạm Quang Trung; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658071 GI108T.

9. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Tác giả: Nguyễn Minh Đoan; Nguyễn Văn Động; Nguyễn Văn Năm; Nguyễn Thị Hồi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Công an nhân dân 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 320.1 GI-108TR.

10. Những nội dung căn bản của môn học lý luận nhà nước và pháp luật

Tác giả: Nguyễn Thị Hồi; Bùi Xuân Phái; Lê Vương Long; Nguyễn Văn Năm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tư Pháp, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 320.1.

11. 100 câu hỏi về giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình tại toà án

Tác giả: Chu Xuân Minh; Lại Văn Trình; Nguyễn Văn Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Tư pháp , 2018Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.597 M458T.

12. Giáo trình thị trường chứng khoán

Tác giả: Nguyễn Văn Nam; Vương Trọng Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: NXB Tài chính, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 GI-108T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L