Tìm thấy 21 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Microsoft Office excel 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Excel.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Computing essentials 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

3. Microsoft Office Word 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (4).

4. Microsoft Powerpoint 2002

Tác giả: O’Leary, Timothy J.,-1947.

Ấn bản: Brief edKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Irwin 2002Nguồn trực tuyến: www.loc.gov/catdir/description/mh021/2001092432.html | www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0737/2001092432-b.html | www.loc.gov/catdir/toc/mh021/2001092432.html Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

5. Microsoft Office Excel 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

6. Microsoft Office 2000

Tác giả: O’Leary, Timothy J; Gross, Debra; O’Leary, Linda I.

Ấn bản: Enhanced ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Irwin 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.369 M300C.

7. Microsoft office XP Vol.1

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'leary, Linda I.-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

8. Computing essentials 2006 Introductory edition

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Technology Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

9. Microsoft Office Word 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Word.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 M301R.

10. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

11. Computing essentials 2004

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.-.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill. Irwin 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

12. Microsoft Office Access 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Access.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

13. Computing essentials 2005

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Technology Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

14. Microsoft Office PowerPoint 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

15. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

16. Microsoft Office Access 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I; O'Leary, Timothy J.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2004Nhan đề song song: Office Access 2003, brief.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

17. Microsoft office access 2003 Introductory edition

Tác giả: O'Leary, Timothy J; Linda I. O'Leary; Timothy J. O'Leary.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston ... McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 M300C.

18. Microsoft office 2003 volume 1

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

19. Microsoft Office Access 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Access.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

20. Microsoft Word 2010 : a case approach

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 M301-O.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L