Tìm thấy 131 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty Công trình giao thông I Hà nội

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền; Nguyễn Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội Luận văn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng

Tác giả: Trịnh Thu Hà; Ngô Khánh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2010Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 M458S.

3. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thuận Phát

Tác giả: Nguyễn Thu Hà; Đào Diệu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

4. Một số vấn đề về quốc tịch trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà; Nguyễn Công Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [342.59708 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 342.59708 M458S.

5. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin " Quản lý ấn chỉ thuế cấp chi cục "

Tác giả: Trịnh Hoàng Lân, Phạm Thu Hà; Đỗ Việt Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 PH126T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 PH126T.

6. Giáo trình giới và phát triển

Tác giả: Nguyễn Thị Thuận; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Xuân Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Lao động Xã hội 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 305.3 GI-108T.

7. Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại công ty kinh doanh thép và vật tư Hà Nội

Tác giả: Vũ Thu Hà; PTS. Đặng Thị Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 H406TH.

8. Câu hỏi cốt tử Tạo ra lợi nhuận cao và tăng trưởng mạnh mẽ

Tác giả: Reichheld, Fred; Bùi Thu Hà; Tùng Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Nhan đề song song: The ultimate question.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.15 C125H.

9. Sức khỏe sinh sản Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng; Mã số: Đ.14.Z.13

Tác giả: Bùi Thị Thu Hà; Lê Cự Linh; Lê Mạnh Thi; Trần Đức Thuận; Vương Tiến Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 613.9 S552KH.

10. Dẫn dắt sự thay đổi Kim chỉ nam giúp bạn thực hiện công cuộc thay đổi thành công

Tác giả: Kotter, John P; Bùi Thu Hà; Lê Bảo Luân; Vũ Thái Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 D121D.

11. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty khóa Việt - Tiệp

Tác giả: Trương Thị Hồng Liễu; Nguyễn Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ).
Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

12. Đổi mới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy nhựa Bưu Điện

Tác giả: Phùng Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [338.5 Đ452M] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 338.5 Đ452M.

13. Ngân hàng thương mại

Tác giả: Phan Thị Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NG121H.

14. Giáo trình quản lý học

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Đoàn Thị Thu Hà; Đỗ Thị Hải Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2012Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

15. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Trần Thu Hà; Trần Thị Thùy Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2013Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

16. Giáo trình quản trị học

Tác giả: Đoàn Thị Thu Hà; Lê Thị Vân Anh; Mai Văn Bưu; Nguyễn Thị Hồng Thuỷ; Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI108TR.

17. Tiếng việt và vấn đề nhận dạng người nói

Tác giả: Lê Thị Thu Hà; Ngô Hoàng Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2004Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 T306V] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 T306V.

18. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

Tác giả: Lê Thị Thu Hà; Nguyễn Thanh Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2008Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

19. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dược phẩm Hà Tây

Tác giả: Đặng Thu Hà; Đặng Thị Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [657 T450CH] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 657 T450CH.

20. Tiếng Hoa giao tiếp khách sạn Tiếng hoa hoạt động xã hội

Tác giả: Tiểu Yến; Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thanh niên 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 495.1 T306H.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L