Tìm thấy 112 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần thương mại vận tải Thanh Phong Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Ngô Thị Ngọc Diệp; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Đức Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 PH121T] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

3. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất An Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

4. Kinh tế vĩ mô

Tác giả: Mankiw, N. Gregory; Hoàng Văn Hoa; Hoàng Yến; Nguyễn Văn Công; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 1999Nhan đề song song: Macroeconomics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 339.071 K312T.

5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Omnisysrem Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Lan Phương; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

6. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần cầu 1 Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Đặng Thị Thúy Ngọc; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 Đ107GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

7. Kinh tế học Sách tham khảo T.1

Tác giả: Samuelson, Paul A; Đinh Xuân Hà; Nordhans, William D; Trần Đình Toàn; Vũ Cương.

Ấn bản: X.b lần 15Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị quốc gia 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 330 K312T.

8. Vốn lưu động và các giả pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu ETOP Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hạnh; Trần Đình Hoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 V454L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 V454L.

9. Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi Nhánh Hoàn Kiếm Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

Tác giả: Đinh Thị Mỹ Hạnh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 GI103PH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 GI103PH.

10. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty cổ phần đầu tư truyền thông toàn cầu GMI Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thành Long; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332 Đ107GI] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

11. Nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn tại công ty may TNHH Garnet Nam Định Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Phan Anh Tiến; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.1 N122C] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 N122C.

12. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Trường Bình Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Phạm Hoài Thu; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

13. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Quảng cáo 24H Việt Nam Chuyên nghành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Hương; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

14. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

15. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Cao Trụ Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính

Tác giả: Trần Tuấn Nhật; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

16. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần dệt kim Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Bùi Lệ Thu; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 H309QU.

17. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH in và thương mại Việt Anh Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính

Tác giả: Chu Anh Phúc; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 GI103PH.

18. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm Chuyên ngành: Tài chính

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 Đ107GI.

19. Quản trị tín dụng thương mại trong hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Yên Duyên Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

Tác giả: Nguyễn Hà Thu; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.1 QU105TR.

20. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty TNHH TIS Việt Nam (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Nguyễn Huyền Trang; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 N122C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L