Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Phương pháp lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả trong doanh nghiệp

Tác giả: Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332.63 PH561PH.

2. Tổng quan về MPLS & IPv6

Tác giả: Vũ Công Sự; Hoàng Trọng Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2007Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [004.1 T455QU] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 004.1 T455QU.

3. Quản trị dự án Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư - Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Vũ Công Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.4 QU105T.

4. Giải phẫu bệnh học

Tác giả: Lê Đình Roanh; Nguyễn Vượng; Trịnh Quang Huy; Vi Huyền Trác; Vũ Công Hoè.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Y học 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 611 GI103PH.

5. Thẩm định dự án đầu tư 495tr

Tác giả: Vũ Công Tuấn.

Ấn bản: In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Nxb: Tp. Hồ Chí Minh 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 TH120Đ.

6. Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư Lý thuyết và bài tập

Tác giả: Vũ Công Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thống kê 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 TH120Đ.

7. Giáo trình tài chính doanh nghiệp Dùng cho đối tượng không chuyên

Tác giả: Vũ Công Ty; Bạch Đức Hiển; Bùi Văn Vần; Nguyễn Đăng Nam; Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI108T.

8. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính)

Tác giả: Vũ Công; Trần Đình Toàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. ĐH Thăng long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332 PH121T.

9. Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Bùi Văn Vần; Vũ Văn Ninh; Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 338.6 GI-108TR.

10. Hệ thống câu hỏi và bài tập tài chính doanh nghiệp

Tác giả: T.S Bùi Văn Vần; Đoàn Hương Quỳnh; Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332 H250T.

11. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam Sách chuyên khảo

Tác giả: Tạ Ngọc Tấn; Phạm Văn Ba; Nguyễn Thị Báo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Hà Nội 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346 QU527C.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L