Tìm thấy 27 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Chính sách và giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhựa của công ty xây dựng bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH312S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH312S.

2. Chiến lược phát triển sản phẩm và những giải pháp hỗ trợ nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty Xây dựng Bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [335.4 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 335.4 CH305L.

3. Chiến lược kinh doanh với việc thu hút khách hàng sử dụng truy cập internet ở công ty điện toán và truyền số liệu ( VDC )

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.4 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.4 CH305L.

4. Chiến lược và các giải pháp Marketing với việc nâng cao hiệu quả đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của nhà máy Bia Đông Nam Á

Tác giả: Trịnh Quốc Huy; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH305L.

5. Chiến lược sản phẩm của công ty bánh kẹo Hải Châu

Tác giả: Lê Thị Lan Phương; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH305L.

6. Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và hoạt động Marketing xuất khẩu ở Tổng công ty Da giầy Việt Nam

Tác giả: Đoàn Xuân Trường; Đoàn Xuân Trường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 M458S] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 M458S.

7. Marketing quốc tế

Tác giả: Trần Minh Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học kinh tế quốc dân 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 M100K.

8. Chính sách và giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhựa của công ty xây dựng Bưu điện

Tác giả: Lê Thanh Huyền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH312S] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH312S.

9. Chiến lược Marketing đối với sản phẩm cao su ở công ty cao su sao vàng

Tác giả: Ninh Giang Thi; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH305L.

10. Chiến lược Marketing tại công ty Cao Su Sao Vàng

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Nhung; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH305L.

11. Hoàn thiện quản trị mạng lưới kênh phân phối sản phẩm ở công ty bia Hà Nội

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H406TH.

12. Hoàn thiện quản trị mạng lưới kênh phân phối sản phẩm ở công ty bia Hà Nội

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2001Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658.8 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658.8 H406TH.

13. Chiến lược cạnh tranh với việc mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty bia Hà nội

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 CH305L.

14. Cạnh tranh trong kinh doanh sản phẩm dịch vụ thông tin di động - thực trạng và giải pháp Marketing tại công ty VMS

Tác giả: Dương Quang Trung; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 C107TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 C107TR.

15. Quản lý chiến lược đối với sự phát triển bền vững của công ty may Chiến Thắng

Tác giả: Nguyễn Minh Châu; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [658 QU105L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 658 QU105L.

16. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh ở công ty hóa chất vật liệu điện và vật tư KHKT ( CEMACO HANOI)

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1999Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [338 H406TH] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 338 H406TH.

17. Hoạt động Marketing hỗn hợp và một số giải pháp Marketing hỗn hợp thúc đẩy tiêu thụ xe tại công ty Toyota Việt Nam

Tác giả: Lê Thành Bắc; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 H411Đ] (2 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 H411Đ.

18. Giáo trình marketing quốc tế

Tác giả: Trần Minh Đạo; Trần Minh Đạo; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 GI108T.

19. Chiến lược cạnh tranh với việc mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty bia Hà Nội quản trị kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 2000Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [381 CH305L] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 381 CH305L.

20. Xây dựng chiến lược sản phẩm trong hoạt động marketing của doanh nghiệp ( công ty chế tạo máy cơ điện)

Tác giả: Nguyễn Kim Cương; Vũ Trí Dũng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1998Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [382 X126D] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 382 X126D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L