Tìm thấy 13 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Văn phạm tiếng Pháp thực hành: 350 bài tập trình độ trung cấp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Trẻ 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 445 V115PH.

2. Bài tập biến đổi câu tiếng Anh 50 bài trình độ B, 50 bài trình độ C

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

3. Văn phạm tiếng Pháp thực hành trình độ cao cấp 1: 350 bài tập song ngữ

Tác giả: Cueilleron, J. Cadiot; J.-P. Frayssinhes; L. Klotz; N. Lefebvre du prey; Phạm Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 448 V115PH.

4. Thị trường chứng khoán ở Việt nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn

Tác giả: Nguỹên Anh Tuấn; Lê Xuân Bá; Nguyễn Đình Tài.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. 1996Trạng thái: ĐKCB khác: Đại học Thăng Long [332.64 TH300TR] (1 ). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 332.64 TH300TR.

5. Bài tập điền từ tiếng Anh 55 bài trình độ A, 55 bài trình độ B, 55 bài trình độ C

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb.Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

6. Bài tập đọc hiểu tiếng Anh 45 bài tiếng Anh trình độ A, 45 bài tiếng Anh trình độ B, 45 bài tiếng Anh trình độ C

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

7. Bài tập trắc nghiệm tiếng anh Trình độ C

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

8. Văn phạm tiếng Pháp thực hành trình độ cao cấp 2 350 bài tập kèm lời giải

Tác giả: Beaujeu, C-M; A. Carlier; M. Torres; Phạm Xuân Bá; R. Mimran.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 448 V115PH.

9. Bài tập ngữ pháp nâng cao tiếng Anh

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Dân trí 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 428 B103T.

10. Từ vựng tiếng anh theo chủ điểm Dùng cho trình độ A,B,C; Dùng cho học sinh, sinh viên

Tác giả: Xuân Bá; Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học sư phạm 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

11. Bài tập cụm động từ tiếng Anh

Tác giả: Xuân Bá.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Thế giới 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 428.076 B103T.

12. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Phùng; Kiều Xuân Bá; Vũ Văn Bân.

Ấn bản: Tái bản có sửa chữa, bổ sung Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Chính trị Quốc gia 2013Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1). Hư hỏng (1).

13. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Phùng; Nguyễn Văn Phùng; Kiều Xuân Bá; Vũ Văn Bân; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Chính trị Quốc gia; 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 324.2.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L