Your search returned 186 results.

Sort
Results
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Đào Quỳnh Trang | Tiêu dùng | Trần Thị Thùy Linh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 M458S.

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Ba Đình Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

by Đào Văn Tùng | Trần Thị Thùy Linh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Online access: Click here to access online Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 QU105TR.

Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá đối hoái của Trung Quốc từ năm 1994 đến tháng 09/2013 và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Trần Thị Huyền Trang | Phạm Thị Bảo Oanh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 K312NGH.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Đông Đô Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Nguyễn Thu Hằng | Lê Thị Hà Thu [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đông Á Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

by Nguyễn Bích Thùy | Nguyễn Thị Thúy [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332 GI103PH.

Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Trần Lan Hà | Nguyễn Thị Thúy [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

by Phạm Thị Mai Linh | Ngô Khánh Huyền [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for loan: 1 . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cá nhân trung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương, chi nhánh Hải dương, phòng giao dịch Sao đỏ Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Nguyễn Thị Tú Quỳnh | Nguyễn Phương Mai [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

by Trần Mạnh Đạt | Nguyễn Thị Tuyết [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phố Yên Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Nguyễn Thọ Lộc | Nguyễn Thị Thúy [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 N122C.

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

by Nguyễn Huyền Trang | Ngô Khánh Huyền [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp tăng cường huy động vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Từ Sơn Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Ngô Thị Nguyệt | Trần Thị Thùy Linh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu trong cho vay kinh doanh chung và dài hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Nguyễn Hải Yến | Phạm Thị Bảo Oanh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 H406TH.

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam Maritime Bank - chi nhánh Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

by Nguyễn Thị Ánh Hồng | Nguyễn Thị Tuyết [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

by Trần Thị Như Trang | Trần Thị Thùy Linh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: 1 . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long Khóa luận tốt nghiệp ngành: Ngân hàng

by Nguyễn Hương Mai | Ngô Khánh Huyền [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 M460R.

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quế Võ Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Nguyễn Hồng Nhung | Phạm Bảo Oanh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Hà Thúy Quỳnh | Trần Thị Thùy Linh [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng

by Nguyễn Thị Lan Anh | Lê Thị Thu Hà [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 GI103PH.

Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Thành Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng

by Dương Thị Minh Trâm | Nguyễn Thị Thúy [Giáo viên hướng dẫn].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Vietnamese Publication details: H. ĐH Thăng Long 2014Availability: Items available for reference: Không cho mượn (1) . Location(s): Khóa luận tốt nghiệp Call number: 332.1 PH110TR.

Pages

Powered by Koha