Tìm thấy 822 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. TỪ HÁN VIỆT – BÌNH DIỆN NGỮ NGHĨA

Tác giả: TS. Trần Tiến Khôi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Khóa luận tốt nghiệp 300.

82. THE BASIC DEFINITION OF COMPREHENSIVE RELATIONS BETWEEN SOUTH KOREA AND VIETNAM (1992-2013)

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thanh Lan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

83. DOANH NGHIỆP XÃ HỘI: QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI TRONG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Tác giả: TS. Phạm Tiến Nam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

84. ỨNG XỬ VỚI BIỂN CỦA CƯ DÂN HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH

Tác giả: Ths. Bùi Cẩm Phượng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

85. VẤN ĐỀ THAM NHŨNG VÀ MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TẠI HỒNG KONG

Tác giả: Nguyễn Duy Tùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

86. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG, HÀ NỘI

Tác giả: GS.TS. Lê Thị Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

87. VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TỘI PHẠM VỊ THÀNH NIÊN

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Xuân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

88. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Tác giả: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 300.

89. Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015 (Phần 1: Toán - Tin - Kinh tế - Quản lý)

Tác giả: TS.Phan Huy Phú; PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân; GS.TS.Hà Huy Khoái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 001.4 K600Y.

90. Thiết kế, phân tích và phát triển một giải thuật di truyền tương tác để sinh ra các hình ảnh được hướng dẫn bởi sự đánh giá của con người: dự án Permutopainter

Tác giả: Ths. Đào Thị Duyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.

91. Hàm băm mật mã

Tác giả: Nguyễn Minh Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.

92. On the hayman conjecture for differential and difference polynomials in a non-archimedean field

Tác giả: GS.TSKH. Hà Huy Khoái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

93. Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên đại số gia tử

Tác giả: TS. Vũ Như Lân; Ths. Trần Quang Duy; TS. Nguyễn Công Điều.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

94. Higher - order optimality conditions in multiobjective oftimization

Tác giả: PGS.TS Đỗ Văn Lưu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

95. A novel analytical model to validate the ieee 802.11 mac performance in wireless multi-hop grid networks

Tác giả: TS. Hoàng Trọng Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2014Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.

96. Một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Tạ Quang Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

97. Tính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân Fourier trong bài toán về vết nứt đối với môi trường đàn hồi nứt gãy

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Ngọc; Ths. Mã Đình Trên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

98. Degeneracy theorems for three meromorphic mappings sharing few hyperplanes

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

99. Phát triển tính độc lập nhận thức của sinh viên Khoa học nhân văn trong giảng dạy môn toán mô hình hóa trực quan

Tác giả: TS. Nhâm Ngọc Tần.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

100. Về một hệ chữ ký số

Tác giả: TS. Nguyễn Công Sứ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Đại học Thăng Long 2015Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 510.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L