Tìm thấy 154 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. 中國風俗辭典

Tác giả: 葉大兵; 鳥丙安.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 上海 : 上海辭書, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 中000國.

82. 中國美術全集 : 竹木骨牙角雕琺瑯器

Tác giả: 李久芳.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

83. 中國美術全集 : 玉器 第2卷

Tác giả: 孫華.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

84. 八方風來

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 中華書局, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.2 八000方.

85. 靑龙过眼

Tác giả: Arlington, Lewis Charles; 葉鳳美.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 中華書局, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 951 靑000龙.

86. 邵飄萍與<<京報>>

Tác giả: 林溪聲; 張耐冬.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 中華書局 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 070.9 邵000飄.

87. 漢學研究

Tác giả: 閻純德.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 中華書局, 2002Nhan đề dịch: Chinese studies.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 001.4 漢000學.

88. 中國美術全集 : 玉器 一卷

Tác giả: 孫華.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

89. 中國美術全集 : 陶瓷器 第四卷

Tác giả: 李輝柄.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

90. 中國美術全集 : 陶瓷器 第二卷

Tác giả: 李輝柄.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

91. 中國美術全集 :墓葬及其他雕塑 第一卷

Tác giả: 楊泓.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.951 中000國.

92. 中國美術全集 : 陶瓷器 第三卷

Tác giả: 李輝柄.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

93. 中國美術全集 :篆刻

Tác giả: 劉恆.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

94. 中國美術全集 :建築

Tác giả: 王世仁.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

95. 中國美術全集 :石窟寺雕塑 第三集

Tác giả: 李裕群.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

96. 中國美術全集 :年畫

Tác giả: 邢振齡.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

97. 中國美術全集 :漆器家具

Tác giả: 蔣迎春; 胡德生; 陳振裕.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

98. 中國美術全集 :建築 第二集

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

99. 中國美術全集 : 墓葬及其他雕塑 第二集

Tác giả: 楊泓.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 704.51 中000國.

100. 中國美術全集 : 墓葬及其他雕塑 第三集

Tác giả: 楊泓.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 合肥市 黄山書社, 2010Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L