Tìm thấy 152 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. 汉语语音教程 /对外汉语本科系列教材·语言知识类

Tác giả: 曹文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京语言大学出版社, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

122. 汉语听力教程 第一冊 一年級教材(附學習參考)

Tác giả: 楊雪梅; 胡波.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 漢000語.

123. 汉语听力教程 第2冊—對外漢語本科系列教(簡體書)

Tác giả: 楊雪梅; 胡波.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 漢000語.

124. 汉语听力教程 (1年級教材第1冊語言技能類)--對外漢語本科系列教材

Tác giả: 胡波; 楊雪梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 漢000語.

125. 汉语听力教程 1年級教材第3冊語言技能類)- 對外漢語本科系列教材(簡體書)

Tác giả: 楊雪梅; 杜彪.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 漢000語.

126. 漢語閱讀教程 (第2冊·一年級教材 語言技能(簡體書)

Tác giả: 彭志平.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 漢000語.

127. 汉语听力教程 修订本

Tác giả: 胡波; 楊雪梅.

Ấn bản: 第2册Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

128. 橋梁 実用漢語中級教程 上

Tác giả: 陈灼  .

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大学出版社, 2012Nhan đề song song: Bridges - Practical Intermediate Chinese course.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 橋000梁 .

129. 汉语阅読教程 1年级教材·第3册·语言技能类)-対外汉语本科系列教材

Tác giả: 彭志平; 赵冬梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大学出版社, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

130. 汉语听力教程 第三册修订版

Tác giả: 彭志平.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大學出版社, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

131. 中國文學史(上) (21世紀中國語言文學系列教材)

Tác giả: 袁世碩.

Ấn bản: 第二版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 中國人民大學出版社, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 中000國.

132. 中國文學史(下) (21世紀中國語言文學系列教材)

Tác giả: 袁世碩.

Ấn bản: 第二版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 中國人民大學出版社, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: 495.1 中000國.

133. 橋梁 実用漢語中級教程 上

Tác giả: 陈灼  .

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大学出版社, 2012Nhan đề song song: Bridges - Practical Intermediate Chinese course.Nhan đề dịch: Phần mở rộng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 橋000梁.

134. 汉语听力教程 第一冊 一年級教材(附學習參考)

Tác giả: 楊雪梅; 胡波.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 北京語言大學出版社, 2010Nhan đề dịch: Phần mở rộng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

135. 中國文學史(上) (21世紀中國語言文學系列教材)

Tác giả: 袁世碩.

Ấn bản: 第二版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: China; 中國人民大學出版社, 2014Nhan đề dịch: Phần mở rộng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 中000國.

136. 汉语听力教程 第2册

Tác giả: 杨雪梅; 杨雪梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: Giáo trình Nghe hiểu Hán ngữ (Phần mở rộng).Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

137. 汉语听力教程 第2册

Tác giả: 杨雪梅; 杨雪梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: Giáo trình Nghe hiểu Hán ngữ .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.1.

138. やさしい日本語指導(11) /日本語教育と評価

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 国際日本語研修協会 , 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

139. 汉语阅读教程

Tác giả: 彭志平.

Ấn bản: 第1册Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

140. 翻译概论

Tác giả: 冯庆华; 姜倩; 何刚强.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 上海外语教育出版社 2008Nhan đề song song: A course in translation basics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.1.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L