Tìm thấy 152 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. 导游原理与实务

Tác giả: 方海川.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 西南财经大学出版社, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

142. 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 増進堂・受験研究社 (JP), 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

143. しごとの日本語

Tác giả: 村上吉文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; アルク(千代田区), 2008Nhan đề song song: Japanese for business/ for the information technology industry.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

144. 汉语词汇教程

Tác giả: 万艺玲.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 北京语言大学出版社, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

145. 新闻听力教程(下) : 二年级教材 (对外汉语本科系列教材语言技能类)

Tác giả: 劉士勤; 彭瑞情.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 北京语言大学出版社, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 新000闻.

146. 通過新HSK 聴力分類訓練

Tác giả: 王小寧.

Ấn bản: 5級Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国: 北京語言大学出版社. 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 TON.

147. 新HSK应试全解析

Tác giả: 王素梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国: 北京語言大学出版社. 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 XIN.

148. 新HSK应试全解析 五级 -五级

Tác giả: 董萃.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国: 北京語言大学出版社. 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 XIN.

149. 汉语水平考试模拟试题集 : HSK四级

Tác giả: 李春玲.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 北京语言大学出版社, 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 HAN.

150. 楽しく聞こう 〈2〉 - 新文化初級日本語聴解教材 

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 文化外国語専門学校, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 TANO.

151. 楽しく聞こう 〈1〉 - 新文化初級日本語聴解教材 

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 文化外国語専門学校, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.6 TANO.

152. 报刊阅读教程 : 3年级教材上语言技能类

Tác giả: 王世巽; 刘谦功; 彭瑞情.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 北京語言大学出版社, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 BAO.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L