Tìm thấy 11 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 经贸中级汉语口语 2册

Tác giả: 黃, 為之.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 北京语言大学出版社 2007Nhan đề dịch: Business chinese conversation [Intermediate].Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 B500C.

2. 经贸中级汉语口语 1册

Tác giả: 黃, 為之.

Ấn bản: 第1版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 北京语言大学出版社 2007Nhan đề dịch: Business chinese conversation [Intermediate].Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 B500C.

3. 徐復觀全集

Tác giả: 徐 復觀.

Ấn bản: 第2版Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 社會科學文獻出版社, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 徐000復.

4. 汉语口语345课本/2 : Textbook

Tác giả: 陈贤纯 编著; 陳 賢純.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: 345 spoken Chinese expression.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

5. 汉语口语345课本

Tác giả: 陳 賢純.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: 345 spoken Chinese expression.Trạng thái: Không có ĐKCB

6. 汉语口语345课本/2 Exercies & Test

Tác giả: 陈贤纯; 陳 賢純.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: 345 spoken Chinese expression. Vol. 2/ Exercies & Test.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

7. 汉语口语345课本/1 Exercies & Test

Tác giả: 陈贤纯; 陳 賢純.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: 345 spoken Chinese expression. Vol.1/ Exercies & Test.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

8. 汉语口语345课本/1 : Textbook

Tác giả: 陈贤纯 编著; 陳 賢純.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京市 : 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: 345 spoken Chinese expression.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

9. 上海青年

Tác giả: 胡楊; 胡楊 攝.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 上海市; 上海錦繡文章出版社 2008Nhan đề dịch: Shanghai youth.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.23 上000海.

10. 橋梁 実用漢語中級教程 上

Tác giả: 陈灼  .

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大学出版社, 2012Nhan đề song song: Bridges - Practical Intermediate Chinese course.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 橋000梁 .

11. 橋梁 実用漢語中級教程 上

Tác giả: 陈灼  .

Ấn bản: 3rd EditionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京語言大学出版社, 2012Nhan đề song song: Bridges - Practical Intermediate Chinese course.Nhan đề dịch: Phần mở rộng.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 橋000梁.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L