Tìm thấy 17 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 汉语阅读教程 第2册

Tác giả: 彭志平.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán sơ cấp.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1.

2. 汉语听力教程 第2册

Tác giả: 杨雪梅; 杨雪梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: Giáo trình Nghe hiểu Hán ngữ .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

3. 汉语阅读教程 第1册

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2010Nhan đề dịch: Giáo trình đọc hiểu tiếng Hán 1,.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

4. 田英章九成宮碑技法精解 - 商務印書館

Tác giả: Tian Ying Zhang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 上海交通大學出版社, 2007Nhan đề dịch: Cửu thành cung bi kỷ pháp tinh giải.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

5. 报刊阅读教程 grade 3

Tác giả: 王世巽; 刘谦功; 彭瑞情.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 ; 语言文化大学出版社, 2001Nhan đề song song: Baokan Yuedu Jiaocheng .Nhan đề dịch: Tiếng Trung báo chí .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

6. 读报纸学中文 - 中级汉语报刊阅读 : Volume 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 ; 语言文化大学出版社, 2004Nhan đề song song: Reading Newspaper, Learning Chinese Intermediate.Nhan đề dịch: Tiếng Trung báo chí.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

7. 汉语外贸口语30题

Tác giả: Trương Tịnh Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言学院出版社 2001Nhan đề dịch: 30 bài khẩu ngữ tiếng Hán trong ngoại thương, .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

8. Giáo trình Hán ngữ T.3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京語言大学出版社 2000Nhan đề dịch: Giáo trình Nghe hiểu Hán ngữ .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

9. 汉语口语教程 (Lưu hành nội bộ)

Tác giả: Đới Phan Tâm; Vương Tịnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京; 北京语言大学出版社 Nhan đề song song: Khẩu ngữ Hán ngữ .Nhan đề dịch: Giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

10. 汉语词汇教程

Tác giả: Vạn Nghệ Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.; 北京语言大学出版社, 2017Nhan đề dịch: Giáo trình từ vựng tiếng Hán.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

11. 汉语听力教程 第2册

Tác giả: 杨雪梅; 杨雪梅.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社 2009Nhan đề dịch: Giáo trình Nghe hiểu Hán ngữ .Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

12. やさしい日本語指導(11) /日本語教育と評価

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 国際日本語研修協会 , 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

13. 汉语阅读教程

Tác giả: 彭志平.

Ấn bản: 第1册Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 北京语言大学出版社, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 495.1 汉000语.

14. 翻译概论

Tác giả: 冯庆华; 姜倩; 何刚强.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 上海外语教育出版社 2008Nhan đề song song: A course in translation basics.Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

15. 导游原理与实务

Tác giả: 方海川.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 中国; 西南财经大学出版社, 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

16. 小学クイズと絵地図で都道府県基礎丸わかり

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; 増進堂・受験研究社 (JP), 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

17. しごとの日本語

Tác giả: 村上吉文.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 日本; アルク(千代田区), 2008Nhan đề song song: Japanese for business/ for the information technology industry.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 495.6.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L