Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
1. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

2. Đại số đại cương

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

3. Đại số đại cương

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

4. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/197 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Thư viện số 512.076 B103T.

5. Số đại số Tập 1

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Tập hợp và logic: Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L