Tìm thấy 386 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Xác suất thống kê Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa; Mã số: Đ.01.X.02

Tác giả: Đặng Đức Hậu; Hoàng Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 519.2 X101S.

142. Kỹ thuật vi xử lí Tài liệu dùng cho sinh viên, kỹ sư các ngành điện tử, tin học, viễn thông, đo lường, điều khiển

Tác giả: Văn Thế Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 005.1 K300TH.

143. Lập trình Linux T.1 Giáo trình tin học ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Phương Lan; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.2 GI108TR.

144. Làm chủ Microsoft Windows 2000 Server Vận hành và khai thác Windows 2000 T.2

Tác giả: Phạm Hoàng Dũng; Hoàng Đức Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục. 2001Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

145. Tâm huyết nhà giáo Cuộc thi viết truyện ngắn về nhà giáo Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 895.92234 T120H.

146. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) T.1 Con người và trước tác (Phần I)

Tác giả: Hoàng Xuân Hãn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 920 L100S.

147. Bệnh hô hấp (Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học)

Tác giả: Ngô Quý Châu; Trần Hoàng Thành.

Ấn bản: Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.2 B256H.

148. Ngữ nghĩa học dẫn luận

Tác giả: Lyons, John; Nguyễn Văn Hiệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 401 NG550N.

149. Giáo trình lịch sử tiếng Việt

Tác giả: Trần Trí Dõi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 GI-108T.

150. Thi pháp truyện Kiều (Chuyện luận)

Tác giả: Trần Đình Sử.

Ấn bản: Tái bản lần thứ baKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 895.922 TH300P.

151. Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Tác giả: Lê Cung; Nguyễn Xuân Minh; Trần Bá Đệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7 GI-108T.

152. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) T.2

Tác giả: Đỗ Đình Xuân; Trần Thị Thuận.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.73 H561D.

153. Lịch sử thế giới cận đại

Tác giả: Vũ Dương Ninh; Nguyễn Văn Hồng.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 16Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909.07 L302S.

154. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu; Hoàng Trọng Phiến.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 11Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 495.922 C460S.

155. Lịch sử văn hóa thế giới cổ trung đại

Tác giả: Lương Ninh; ; B.s; B.s.

Ấn bản: Tái bản lần thứ sáuKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 909 L302S.

156. Lịch sử Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Gia Phu; Nguyễn Huy Quý.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 951 L302S.

157. Ung thư học đại cương (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Bá Đức.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 616.994 U513T.

158. Câu hỏi lượng giá chăm sóc sức khoẻ trẻ em (Dùng cho đào tạo hệ đại học điều dưỡng)

Tác giả: Đinh Ngọc Đệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 618.92 C125H.

159. Tìm hiểu nền văn minh Đông Nam Á

Tác giả: Đinh Trung Kiên.

Ấn bản: Tái bản lần thứ haiKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 956 T310H.

160. Phương pháp giảng dạy y - dược học (Dùng cho đào tạo giảng viên khối ngành khoa học sức khoẻ)

Tác giả: Trương Việt Dũng; Phan Thục Anh; Phí Văn Thâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 610.71 PH561P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L