Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512.076 B103T.

2. Đại số đại cương

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

3. Đại số đại cương

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: tái bản lần thứ 12Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 512 Đ103S.

4. Bài tập đại số tuyến tính

Tác giả: Hoàng Xuân Sính; Trần Phương Dung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Giáo dục 2000Nguồn trực tuyến: http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/197 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (10). Kho tài liệu: Thư viện số 512.076 B103T.

5. Số đại số Tập 1

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

6. Tập hợp và logic: Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng sư phạm

Tác giả: Hoàng Xuân Sính.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 2001Trạng thái: Không có ĐKCB

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L