Tìm thấy 171 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Anthropology the exploration of human diversity

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A107R.

122. Traditions & encounters a brief global history

Tác giả: Bentley, Jerry H; Streets-Salter, Heather; Ziegler, Herbert F.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Traditions and encounters.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 909 TR100D.

123. Understanding human anatomy and physiology

Tác giả: Mader, Sylvia S; Galliart, Patrick.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 U512D.

124. Case studies for the medical office Capstone billing simulation

Tác giả: Sanderson, Susan M.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610.285 C100S.

125. Biology

Tác giả: Brooker, Robert J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 B312L.

126. Roundtable viewpoints

Tác giả: Munro, Joyce Huth.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill Higher Education 2008Nhan đề song song: Educational leadership.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.2 R435T.

127. Study guide to accompany Life-span development

Tác giả: Santrock, John W.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155 L300F.

128. Basic college mathematics A real - world approach

Tác giả: Bello, Ignacio.

Ấn bản: 2nd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill ; Higher Education 2006Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

129. Essentials of anatomy & physiology

Tác giả: Seeley, Rod R; Stephens, Trent D; Tate, Philip.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nhan đề song song: Essentials of anatomy and physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 E206S.

130. Mathematics for elementary teachers an activity approach

Tác giả: Bennett, Albert B; Burton, Laurie J; Nelson, Leonard T.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510.71 M110H.

131. Hole's human anatomy & physiology

Tác giả: Shier, David; Butler, Jackie; Lewis, Ricki.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Higher Education 2004Nhan đề song song: Hole's human anatomy and physiology; Human anatomy & physiology.Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 H400L.

132. Intercultural communication in contexts

Tác giả: Martin, Judith N; Nakayama, Thomas K.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 303.48 I-311T.

133. Calculus Early transcendental functions

Tác giả: Smith, Robert T; Minton, Roland B.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C103C.

134. Feminist theory a reader

Tác giả: Kolmar, Wendy K; Bartkowski, Frances; Kolmar, Wendy K.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 F202-I.

135. Calculus : Early transcendental functions

Tác giả: Smith, Robert T. (Robert Thomas); Minton, Roland B.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 C103C.

136. iSpeak public speaking for contemporary life

Tác giả: Nelson, Paul E; Nelson, Paul E; Pearson, Judy C; Titsworth, Scott.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.5 I-313P.

137. Computers in the medical office

Tác giả: Sanderson, Susan M.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 651.96 C429P.

138. Inquiry into life

Tác giả: Mader, Sylvia S.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 I-311Q.

139. A guide to reflective practice for new and experienced teachers

Tác giả: Hartman Hope J.

Ấn bản: 1st edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.102 A100G.

140. Psychology The science of mind and behavior

Tác giả: Passer, Michael W; Smith, Ronald Edward.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (7). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 PS601-O.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L