Tìm thấy 171 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Standard first aid, CRP, and AED National Safety Council

Tác giả: -- National Safety Council

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw-Hill. Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610 ST105D.

142. English skills

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.04 E204L.

143. Physical anthropology

Tác giả: Angeloni, Elvio; Arenson, Lauren; Parker, Mari Pritchard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 599.9 PH600S.

144. Introduction to business

Tác giả: Dias, Laura Portolese.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-312R.

145. Laboratory manual for physical geology

Tác giả: Jones, Norris W; Jones , Charles E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill. Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 550 L100B.

146. Java program design

Tác giả: Cohoon, James P; Davidson, Jack W. (Jack Winfred).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

147. Physical science

Tác giả: Tillery, Bill W.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill Higher Education 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500.2 PH600S.

148. Programmable logic controllers

Tác giả: Petruzella, Frank D.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 629.8 PR400L.

149. Business ethics a real world approach

Tác giả: Ghillyer, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 B500S.

150. Classic cases in medical ethics accounts of the cases and issues that define medical ethics

Tác giả: Pence, Gregory E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2008Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description | Contributor biographical information Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

151. Principles and Practice of Marketing

Tác giả: Jobber, David.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London McGraw Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8 PR311C.

152. Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage

Tác giả: Noe, Raymond Andrew; Hollenbeck, John R; Gerhart, Barry; Wright, Patrick M.

Ấn bản: 7 th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New york McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.3 H511A.

153. Laboratory applications in microbiology : a case study approach

Tác giả: Chess, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education, c2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 579.078 L100A.

154. Biology of the invertebrates

Tác giả: Pechenik, Jan A.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 592 B300-O.

155. The last dance : encountering death and dying

Tác giả: DeSpelder, Lynne Ann; Strickland, Albert Lee.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 L109T.

156. Read reason write

Tác giả: Seyler, Dorothy U.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 R200R.

157. Public speaking for college and career

Tác giả: Gregory, Hamilton.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.5 P505L.

158. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

159. Math for the pharmacy technician : Concepts and calculations

Tác giả: Egler, Lynn M; Booth, Kathryn A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.1 M110F.

160. Concepts of physical fitness : active lifestyles for wellness

Tác giả: Corbin, Charles B.

Ấn bản: 16th ed. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education ; 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.71 C430P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L