Tìm thấy 171 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần? Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
|
141. Standard first aid, CRP, and AED National Safety Council

Tác giả: -- National Safety Council

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York,... McGraw-Hill. Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 610 ST105D.

142. English skills

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.04 E204L.

143. Physical anthropology

Tác giả: Angeloni, Elvio; Arenson, Lauren; Parker, Mari Pritchard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 599.9 PH600S.

144. Introduction to business

Tác giả: Dias, Laura Portolese.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658 I-312R.

145. Laboratory manual for physical geology

Tác giả: Jones, Norris W; Jones , Charles E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill. Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 550 L100B.

146. Java program design

Tác giả: Cohoon, James P; Davidson, Jack W. (Jack Winfred).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

147. Physical science

Tác giả: Tillery, Bill W.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill Higher Education 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 500.2 PH600S.

148. Programmable logic controllers

Tác giả: Petruzella, Frank D.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 629.8 PR400L.

149. Business ethics a real world approach

Tác giả: Ghillyer, Andrew.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.4 B500S.

150. Classic cases in medical ethics accounts of the cases and issues that define medical ethics

Tác giả: Pence, Gregory E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2008Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description | Contributor biographical information Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

151. Principles and Practice of Marketing

Tác giả: Jobber, David.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London McGraw Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.8 PR311C.

152. Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage

Tác giả: Noe, Raymond Andrew; Hollenbeck, John R; Gerhart, Barry; Wright, Patrick M.

Ấn bản: 7 th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New york McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.3 H511A.

153. Laboratory applications in microbiology : a case study approach

Tác giả: Chess, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill Higher Education, c2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 579.078 L100A.

154. Biology of the invertebrates

Tác giả: Pechenik, Jan A.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 592 B300-O.

155. The last dance : encountering death and dying

Tác giả: DeSpelder, Lynne Ann; Strickland, Albert Lee.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 155.9 L109T.

156. Read reason write

Tác giả: Seyler, Dorothy U.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 R200R.

157. Public speaking for college and career

Tác giả: Gregory, Hamilton.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.5 P505L.

158. An introduction to object-oriented programming with Java

Tác giả: Wu, C. Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.1 I-312T.

159. Math for the pharmacy technician : Concepts and calculations

Tác giả: Egler, Lynn M; Booth, Kathryn A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw Hill Higher Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 615.1 M110F.

160. Concepts of physical fitness : active lifestyles for wellness

Tác giả: Corbin, Charles B.

Ấn bản: 16th ed. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Higher Education ; 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.71 C430P.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L