Tìm thấy 171 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
81. Business law

Tác giả: Browne, M. Neil; Kubasek, Nancy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346 B500S.

82. Annual editions: Anthropology 08/09

Tác giả: Angeloni, Elvio; Angloni, Elvio.

Ấn bản: 51st edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Higher education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A105N.

83. An introduction to the world's oceans

Tác giả: Sverdrup, Keith A; Duxbury, Alison; Duxbury, Alyn C.

Ấn bản: 8th ed. Keith A. Sverdrup, Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Nhan đề song song: World's oceans.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 551.46 I-312R.

84. Biology

Tác giả: Raven, Peter H.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill, Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 570 B312L.

85. Sound ideas

Tác giả: Krasny, Michael; Sokolik, M. E.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 S435D.

86. Intermediate algebra

Tác giả: Miller, Julie; Hyde, Nancy; O'Neill, Molly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Dừng lưu thông (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 I-311T.

87. Introduction to geographic information systems

Tác giả: Chang, Kang-Tsung.

Ấn bản: 3rd edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 910.285 I-312R.

88. English skills with readings

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 E204L.

89. Mechanics of materials

Tác giả: Beer, Ferdinand Pierre; DeWolf, John T; Johnston, E. Russell (Elwood Russell).

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620.1 M201H.

90. Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences

Tác giả: Hoffmann, Laurence D; Bradley, Gerald L; Hoffmann, Laurence D; Rosen, Kenneth H.

Ấn bản: Expanded 8th ed. Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley, Kenneth H. RosenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Nhan đề song song: Applied calculus.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 515 A109P.

91. The human species An introduction to biological anthropology

Tác giả: Relethford, John H.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill. Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 599.9 H511A.

92. Creating your teaching portfolio presenting your professional best

Tác giả: Rieman, Patricia L; Okrasinski, Jeanne; Rieman, Patricia L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 371.14 CR200T.

93. Women’s voices, feminist visions classic and contemporary readings

Tác giả: Shaw, Susan M; Lee, Janet; Shaw, Susan M.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.42 W429E.

94. AutoCAD 2006 instructor A student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features

Tác giả: Leach, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620.004 A111T.

95. Digital signal processing a hands-on approach

Tác giả: Schuler, Charles A; Chugani, Mahesh L.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 621.382 D300G.

96. AutoCAD 2010 instructor a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features

Tác giả: Leach, James A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Burr Ridge, IL McGraw Hill Higher Education 2010Nhan đề song song: AutoCAD instructor,2010.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620 A111T.

97. Read, reason, write An argument text and reader

Tác giả: Seyler, Dorothy U.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 R200D.

98. Laboratory manual for physical geology James H. Zumberge, Robert H. Rutford, James L. Carter

Tác giả: Zumberge, James H; Carter, James L; Rutford, Robert H.

Ấn bản: 13th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill. Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 550 L100B.

99. English skills with readings

Tác giả: Langan, John.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 E204L.

100. ACLS essentials basics and more

Tác giả: McKenna, Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw Hill Higher Education 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.1 A101L.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L