Tìm thấy 1626 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Hole's human anatomy & physiology

Tác giả: Shier, David; Butler, Jackie; Lewis, Ricki.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque, IA McGraw-Hill 2007Nhan đề song song: Hole's human anatomy and physiology; Human anatomy & physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 H400L.

122. Star stories

Tác giả: Hepburn, Gregory; Robles, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 ST109S.

123. American history A Survey Volume II Since 1865

Tác giả: Brinkley, Alan.

Ấn bản: 11th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw - Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

124. On being different diversity and multiculturalism in the North American mainstream

Tác giả: Kottak, Conrad Phillip; Kozaitis, Kathryn A.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 305.8 O-430B.

125. Motives for writing

Tác giả: Miller, Robert Keith.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 M435-I.

126. Creative living

Tác giả: Glosson, Linda R; Janis P. Meek; Linda G. Smock.

Ấn bản: 6th edi.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 367 CR200T.

127. iSpeak : Public speaking for contemporary life

Tác giả: Nelson, Paul E; Judy C. Pearson; Scott Titsworth.

Ấn bản: 2008 ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Higher Education 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.5 I-313P.

128. The student writer editor and critic

Tác giả: Clouse, Barbara Fine.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2004Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 ST500D.

129. Beginning and intermediate algebra

Tác giả: Miller, Julie; Hyde, Nancy; O'Neill, Molly.

Ấn bản: 2nd ed. Nancy HydeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512.9 B200G.

130. American odyssey The United States in the 20th century

Tác giả: Nash, Gary B.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill. 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.91 A104E.

131. Communication in a Changing World

Tác giả: Dobkin, Bethami A; Roger C. Pace.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.2 C429-I.

132. Intimate relationships, marriages & families

Tác giả: DeGenova, Mary Kay.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw Hill 2008Nhan đề song song: Intimate relationships, marriages and families.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.8 I-311T.

133. Tennessee

Tác giả: Keith, Jeanette.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Macmillan/McGraw-Hill 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 T203.

134. The sun and its family

Tác giả: Moyer, Richard; Jay Hackett; Lucy Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill School division 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 520 TH200S.

135. Computing essentials 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

136. Introduction to Mathematical economics (based on Schaum's outline of theory and problems of mathematical methods for business and economics)

Tác giả: Dowling, Edward T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Nhan đề song song: Introduction to mathematical economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.01 I-312R .

137. American government Balancing democracy and rights

Tác giả: Landy, Marc Karnis; Milkis, Sidney M.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 320.973 A104E.

138. Crafting and executing strategy Text and readings

Tác giả: Thompson, Arthur A; Gamble, John; Strickland, A. J.

Ấn bản: 15th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 CR102T.

139. Human anatomy & physiology laboratory manual, fetal pig dissection

Tác giả: Martin, Terry R.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nhan đề song song: Human anatomy and physiology.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 611 H511A.

140. The legal & regulatory environment of business

Tác giả: Reed, O. Lee (Omer Lee).

Ấn bản: 13th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Nhan đề song song: Legal and regulatory environment of business.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 346.730 L200G.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L