Tìm thấy 1626 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. Gastroenterology quick glance

Tác giả: Edwards, Z. Colette (Zenia Colette).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical Pub. Div. 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.3 G109R.

162. Microeconomics principles, problems, and policies

Tác giả: McConnell, Campbell R; Brue, Stanley L.

Ấn bản: 16th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 338.5 M301R.

163. The student writer editor and critic

Tác giả: Clouse, Barbara Fine.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Higher Education 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808.042 H200S.

164. Jumpstart! A workbook for writers

Tác giả: Clouse, Barbara Fine.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 808 J511T.

165. Creative concepts in psychology an activity and case-based approach

Tác giả: Goldstein, Andrea H.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 150 CR200T.

166. American history the modern era since 1865

Tác giả: Ritchie, Donald A.

Ấn bản: Teacher’s wraparound ed., multimedia ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 973.8 A104E.

167. Beyond the checkride

Tác giả: Fried, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 629.132 B207Y.

168. Operations management Decision making in the operations function

Tác giả: Schroeder, Roger G; Roger G. Schroeder.

Ấn bản: 4th ed .Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw-Hill 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.5 O400P.

169. Practical business statistics

Tác giả: Siegel, Andrew F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 519.5 PR101T.

170. Wikibrands reinventing your company in a customer-driven marketplace

Tác giả: Moffitt, Sean; Dover, Mike.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.8 W300K.

171. Anatomy & physiology laboratory textbook , essentials version

Tác giả: Gunstream, Stanley E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Nhan đề song song: Anatomy and physiology laboratory textbook.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 612 A105A.

172. All-star 4

Tác giả: Linda Lee; Lee, Linda; Sherman, Kristin; Sloan, Stephen; Tanaka, Grace.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 428 A103T.

173. Oracle self-service applications

Tác giả: Cameron, Melanie Anjele.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Osborne Media 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.75 O-400R.

174. Harrap's French and English business dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Chicago, Ill. McGraw-Hill 2005Nhan đề song song: French and English business dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 650.03 H109R.

175. Designing an IAM framework with Oracle identity and access management suite

Tác giả: Scheidel, Jeff.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York Oracle/McGraw-Hill 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.8 D200S.

176. Managerial accounting : Creating value in a dynamic business environment

Tác giả: Hilton, Ronald W.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.15 M105A.

177. Database design, application development, and administration

Tác giả: Mannino, Michael V.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.74 D110A.

178. Social psychology

Tác giả: Wiggins, James A; Vander Zanden, James Wilfrid; Vander Zanden, James Wilfrid; Wiggins, Beverly B.

Ấn bản: 5th ed., International ed. James A. Wiggins, Beverly B. Wiggins, James Vander ZandenKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 1994Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302 S419-I.

179. Maternal-newborn nursing demystified

Tác giả: Johnson, Joyce Young.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Medical 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 618.2 M110E.

180. Essentials of strategic management The quest for competitive advantage

Tác giả: Gamble, John E; Thompson, Arthur A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill Irwin 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 E206S.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L