Tìm thấy 7 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The art of public speaking

Tác giả: Lucas, Stephen E.

Ấn bản: 6th editionKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 808.5 L500S.

2. Production/Operations management

Tác giả: Stevenson, William J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 658.5 ST200V.

3. Computer architecture and organization

Tác giả: Hayes, John P.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: McGraw -Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.39.

4. Microprocessors and interfacing programming and hardware

Tác giả: Hall, Douglas V.

Ấn bản: 2nd ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Singapore McGraw-Hill 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 621.5 M301R.

5. The gregg reference manual

Tác giả: Sabin, William A.

Ấn bản: 8th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw - Hill 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 425 TH200G.

6. Accounting The basis for Business Decisions

Tác giả: Meigs, Robert F; Jan R. Williams; Mark S. Bettner; Susan F. Haka.

Ấn bản: 11th ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States McGraw Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 A101C.

7. Systems analysis and design methods

Tác giả: Whitten, Jeffey L; Lonnie D. Bentley.

Ấn bản: 4th ediKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: The United States McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 005.1 S610T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L