Tìm thấy 72 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Contemporary Mathematics in Context: A Unified Approach Course 2 part B

Tác giả: Coxford, Arthur F; Christian R. Hirsch; James T. Fey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Dừng lưu thông (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 C430M.

2. Microsoft Office excel 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Excel.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

3. Communicating in groups applications and skills

Tác giả: Adams, Katherine L; Galanes, Gloria J.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 302.3 C429M.

4. Introduction to Mathematical economics (based on Schaum's outline of theory and problems of mathematical methods for business and economics)

Tác giả: Dowling, Edward T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2006Nhan đề song song: Introduction to mathematical economics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 330.01 I-312R .

5. Microsoft Office Access 2003: Complete

Tác giả: Haag, Stephen; James Perry; Stephen Haag.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston... McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

6. Contemporary Mathematics in Context: A Unified Approach Course 3 part B

Tác giả: Coxford, Arthur F; Christian R. Hirsch; James T. Fey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York... Glencoe/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 510 C430M.

7. Microsoft Office Word 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Technology Education 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.52 M301R.

8. Microsoft Powerpoint 2002

Tác giả: O’Leary, Timothy J.,-1947.

Ấn bản: Brief edKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Irwin 2002Nguồn trực tuyến: www.loc.gov/catdir/description/mh021/2001092432.html | www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0737/2001092432-b.html | www.loc.gov/catdir/toc/mh021/2001092432.html Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

9. Java 1.5 program design

Tác giả: Cohoon, James; Davidson, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. Classic edition sources: Anthropology

Tác giả: Angeloni, Elvio; Angeloni, Elvio.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Dubuque McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 301 A107R.

11. Advanced Web design

Tác giả: Hofstetter, Fred T. (Fred Thomas).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2003Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

12. Foundations of business communication an integrative approach

Tác giả: Young, Dona J; Marcel, Monica Francois; Wondra, David L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwan 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

13. Precalculus John W. Coburn

Tác giả: Coburn, John W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston,... McGraw-Hill. Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 512 PR201A.

14. Pontoon and deckboat handbook buying, maintaining, and using the family friendliest boats

Tác giả: Brown, David G. (David Geren).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Camden, Me. International Marine/McGraw-Hill 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

15. Microsoft Office Excel 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

16. Elementary and intermediate algebra A Unified Approach

Tác giả: Baratto, Stefan; Bergman, Barry.

Ấn bản: Edition 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (3).

17. Dynamic web programming a beginner's guide

Tác giả: Matthews, Martin S.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

18. Microsoft office XP Vol.1

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'leary, Linda I.-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin / McGraw - Hill 2002Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

19. Computing essentials 2006 Introductory edition

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.-.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Technology Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 C429P.

20. Glencoe mathematics: Course 1 Applications and connections

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Columbus Glencoe. McGraw-Hill 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1). Hư hỏng (15).

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L