Tìm thấy 20 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Understanding your health

Tác giả: Payne, Wayne A; Hahn, Dale B; Mauer, Ellen.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 U512D.

2. Fit & well core concepts and labs in physical fitness and wellness

Tác giả: Fahey, Thomas D. (Thomas Davin); Insel, Paul M; Roth, Walton T.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2003Nhan đề song song: Fit and well.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 F314A.

3. Get fit, stay fit

Tác giả: Prentice, William E.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 G207F.

4. Core concepts in health

Tác giả: Insel, Paul M; Insel, Paul M; Price, Kirstan; Roth, Walton T.

Ấn bản: Brief 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 C400R.

5. Health psychology

Tác giả: Taylor, Shelley E.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616.001 H200P.

6. Wellness concepts and applications

Tác giả: Anspaugh, David J; Hamrick, Michael H; Rosato, Frank D.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 W201N.

7. Contemporary women's health issues for today and the future

Tác giả: Kolander, Cheryl A; Ballard, Danny J; Chandler, Cynthia K.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.04 C430T.

8. Concepts of fitness and wellness a comprehensive lifestyle approach

Tác giả: Corbin, Charles B.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 C430C.

9. Focus on health

Tác giả: Hahn, Dale B; Mauer, Ellen; Payne, Wayne A.

Ấn bản: 10th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 F419U.

10. Focus on health

Tác giả: Hahn, Dale B; Payne, Wayne A.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 F419U.

11. Contemporary women's health issues for today and the future

Tác giả: Kolander, Cheryl A; Ballard, Danny J; Chandler, Cynthia K.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. WCB/McGraw-Hill 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.042 C430T.

12. Human sexuality diversity in contemporary America

Tác giả: Strong, Bryan.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 306.7 H511A.

13. Law & ethics for medical careers

Tác giả: Judson, Karen; Harrison, Carlene.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Higher Education 2010Nhan đề song song: Law and ethics for medical careers.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 174.2 L111&.

14. Your health today choices in a changing society

Tác giả: Teague, Michael L; Mackenzie, Sara L. C; Rosenthal, David M.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw Hill 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 Y400U.

15. Your health today Choices in a changing society

Tác giả: Teague, Michael L; MacKenzie, Sara L.C; Rosenthal, David M.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (6). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 Y610H.

16. Core concepts in health

Tác giả: Insel, Paul M; Roth, Walton T.

Ấn bản: Brief 10th ed. updateKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 C400R.

17. Health psychology

Tác giả: Taylor, Shelley E; Taylor Shelley E.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 616 H200H.

18. Fit & well : core concepts and labs in physical fitness and wellness

Tác giả: Fahey, Thomas D; Insel, Paul M; Roth, Walton T.

Ấn bản: 9th ed., alternate ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011Nhan đề song song: Fit and well.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613.7 F314&.

19. Health education : elementary and middle school applications

Tác giả: Telljohann, Susan Kay; Wolford Symons, Cynthia; Pateman, Beth.

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 372.37 H200L.

20. Your health today : choices in a changing society

Tác giả: Teague, Michael L; Mackenzie, Sara L. C; Rosenthal, David M.

Ấn bản: Fourth edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 613 Y400U.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L