Tìm thấy 17 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Information systems essentials

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-311F.

2. Using information technology a practical introduction to computers & communications : Complete version

Tác giả: Williams, Brian K; Sawyer, Stacey C.

Ấn bản: 9th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York, NY McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

3. Business driven information systems

Tác giả: Baltzan, Paige; Phillips, Amy (Amy L.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (8). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

4. Management information systems for the information age

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve; McCubbrey, Donald J.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

5. Accounting, information technology, and business solutions

Tác giả: Hollander, Anita Sawyer; Cherrington, J. Owen; Denna, Eric L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA Irwin/McGraw-Hill 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.1 F313H.

6. Using information technology a practical introduction to computers & communications : complete version

Tác giả: Williams, Brian K; Sawyer, Stacey C.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Technology Education. 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

7. Introduction to systems analysis and design

Tác giả: Whitten, Jeffrey L; Bentley, Lonnie D.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw Hill Irwin 2008Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents only Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

8. Corporate information strategy and management text and cases

Tác giả: Applegate, Lynda M; Austin, Robert D. (Robert Daniel); McFarlan, F. Warren (Franklin Warren).

Ấn bản: 7th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin 2007Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 C434P.

9. Management information systems for the information age

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve; McCubbrey, Donald J.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Irwin 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

10. Business driven technology

Tác giả: Haag, Stephen; Baltzan, Paige; Phillips, Amy.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill/Irwin 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500S.

11. Using information technology a practical introduction to computers & communications : complete version

Tác giả: Williams, Brian K; Sawyer, Stacey C.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, Mass. McGraw-Hill Technology Education 2005Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

12. Information systems essentials

Tác giả: Haag, Stephen; Cummings, Maeve.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 I-311F.

13. Management information systems managing information technology in the e-business enterprise

Tác giả: O'Brien, James A.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 M105A.

14. Using information technology a practical introduction to computers & communications Introductory version

Tác giả: Sawyer, Stacey C; Williams, Brian K.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill Technology Education 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 004 U500S.

15. Strategic dynamics concepts and cases

Tác giả: Burgelman, Robert A; Grove, Andrew S; Meza, Philip E.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 STR110E.

16. Corporate information strategy and management : text and cases

Tác giả: Applegate, Lynda M; Austin, Robert D; Soule, Deborah L.

Ấn bản: 8th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : McGraw-Hill Irwin, 2009Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (9). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.4 C434P.

17. Business driven technology

Tác giả: Baltzan, Paige.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 658.4 B500D.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L