Tìm thấy 12 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Microsoft Office excel 2007

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2008Nhan đề song song: Microsoft Office 2007 Excel.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

2. Microsoft Office Excel 2007 a professional approach

Tác giả: Stewart, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston McGraw-Hill 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 M301R.

3. Microsoft Office Excel 2003

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston, MA McGraw-Hill 2004Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (2).

4. Microsoft Office 2000

Tác giả: O’Leary, Timothy J; Gross, Debra; O’Leary, Linda I.

Ấn bản: Enhanced ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. McGraw-Hill/Irwin 2001Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.369 M300C.

5. Spreadsheet tools for engineers using excel

Tác giả: Gottfried, Byron S.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill. Higher Education 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 620.002 SPR200H.

6. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

7. Practical PowerPivot & DAX formulas for Excel 2010

Tác giả: Tennick, Art.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York McGraw-Hill 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 PR101T.

8. Microsoft Excel 2003

Tác giả: Coulthard, Glen J.

Ấn bản: Brief ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin. 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.54 M300R.

9. Office 2000 the complete reference

Tác giả: Nelson, Stephen L.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berkeley, Calif. Osborne/McGraw-Hill 1999Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

10. Microsoft Excel 2002 introductory

Tác giả: Haag, Stephen; Perry, James T.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

11. Microsoft Excel 2002

Tác giả: O'Leary, Timothy J; O'Leary, Linda I.

Ấn bản: Introductory ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston McGraw-Hill/Irwin 2002Nhan đề song song: Excel 2002.Trạng thái: Không có ĐKCB Hư hỏng (1).

12. Microsoft Excel 2000

Tác giả: Sarah E, Hutchinson; Coulthard, Glen J.

Ấn bản: Complete ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston. Irwin/McGraw-Hill 2000Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho ngoại văn 005.369 M302R.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L