Tìm thấy 79 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
41. Đất thiêng ngàn năm văn vật

Tác giả: Trần Quốc Vượng; Nguyễn Hải Kế; Trần Quốc Vượng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 Đ124T.

42. Atlas Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Trương Quang Hải; Nguyễn Quang Ngọc; Nguyễn Trần Cầu; Trương Quang Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 911 A110T.

43. Thanh thực lục: Quan hệ Thanh - Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Tác giả: Hồ Bạch Thảo; Hồ Bạch Thảo; Phạm Hoàng Quân; Trần Văn Chánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7028 TH107T.

44. Vương triều Lý (1009 - 1226)

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc; Đỗ Thị Hương Thảo; Nguyễn Ngọc Phúc; Nguyễn Quang Ngọc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.7023 V561T.

45. Minh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII Tập 3

Tác giả: Hồ Bạch Thảo; Hồ Bạch Thảo ; Phạm Hoàng Quân; Phạm Hoàng Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.702 M312T.

46. Hà Nội - địa chất, địa mạo và tài nguyên liên quan

Tác giả: Vũ Văn Phái; Đào Đình Bắc; Ngô Quang Toàn; Vũ Văn Phái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 555.973 H100N.

47. Tuổi trẻ Thăng Long - Hà Nội - Những nét đẹp truyền thống và hiện đại

Tác giả: Đặng Cảnh Khanh; Đặng Vũ Cảnh Linh; Lê Xuân Hoàn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 305.235 T515T.

48. Hà Nội trong cuộc vận động giải phóng dân tộc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Tác giả: Đinh Xuân Lâm; Đinh Xuân Lâm; Phạm Xanh; Trần Viết Nghĩa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 H100N.

49. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội

Tác giả: Phạm Xuân Hằng; Hoàng Hồng; Phạm Xuân Hằng; Phan Phương Thảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 B305N.

50. Tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội Thư mục tư liệu trước 1945

Tác giả: Vũ Văn Quân; Nguyễn Hữu Mùi; Phạm Thị Thuỳ Vinh; Vũ Văn Quân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 016.39 T550L.

51. Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Quang Ngọc; Nguyễn Quang Ngọc; Nguyễn Thị Việt Thanh; Trương Quang Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 307.7609 PH110T.

52. Thủ đô Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Chí Mỳ; Giang Quân; Nguyễn Chí Mỳ; Nguyễn Viết Chức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Nhan đề song song: Hanoi Capital.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 TH500Đ.

53. Thăng Long - Hà Nội tuyển tập công trình nghiên cứu văn học nghệ thuật T.1

Tác giả: Trần Nho Thìn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H, Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 TH116L.

54. Kinh tế - xã hội đô thị Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII, XVIII, XIX

Tác giả: Nguyễn Thừa Hỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.731 K312T.

55. Gương mặt văn học Thăng Long

Tác giả: Nguyễn Huệ Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 895.92209 G561M.

56. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

Tác giả: Hồ Thành Tâm; Lê Thị Huyền Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 959.731 C102M.

57. Tư liệu các công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đằng Ngoài thế kỷ XVII

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.70272 T550L.

58. Văn bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám - Thăng Long

Tác giả: Ngô Đức Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 959.7023 NH556C.

59. Địa chí Hà Tây

Tác giả: Đặng Văn Tu; Nguyễn Tá Nhí.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 915.9732 Đ301C.

60. Từ điển đường phố Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Thị Dơn; Nguyễn Viết Chức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Nxb. Hà Nội 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 915.9731003 T550Đ.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L