Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
121. Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính Lý thuyết, bài tập có lời giải mẫu

Tác giả: Nguyễn Phú Giang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 L600T.

122. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và những quy định cần biết

Tác giả: Hoàng Anh; Quốc Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

123. Hướng dẫn thực hành kế toán thuế và quyết toán thuế trong doanh nghiệp

Tác giả: Kim Thư; Quý Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

124. Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp Những văn bản pháp quy

Tác giả: Đặng Văn Thanh; Đặng Thái Hùng; Hà Ngọc Hà; Hà Tường Vi; Lê Bích Lan; Phạm Xuân Lực.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

125. Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp 101 sơ đồ hướng dẫn hạch toán và hướng dẫn chuyển sổ kế toán

Tác giả: Đặng Văn Thanh; Đặng Thái Hùng; Hà Ngọc Hà; Hà Tường Vi; Lê Bích Lan; Phạm Xuân Lực.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

126. Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Phương Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

127. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Research methods for business students

Tác giả: Saunders, Mark; Lewis, Philip; Nguyễn Văn Dung; Thornhill, Adrian.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 4Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 650.072 PH561P.

128. Thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Sách chuyên khảo

Tác giả: Đinh Văn Sơn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.64 TH455T.

129. Định giá đầu tư Các công cụ và kỹ thuật giúp xác định giá trị của mọi loại tài sản T.2

Tác giả: Damodaran, Aswath; Đinh Thế Hiển; Lại Hồng Vân; Nguyễn Duy Phương; Nguyễn Hồng Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Nhan đề song song: Investment valuation.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.6 Đ312GI.

130. Hướng dẫn thực hành kế toán bằng Excel 35 bài toán kế toán mẫu về nhân sự, tiền lương, vật tư, tài sản, kế toán tiền tệ

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

131. Giáo trình quản lý tài chính công Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công

Tác giả: Phạm Văn Khoan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 658.071 GI-108T.

132. Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế Sửa đổi, bổ sung theo thông tư số/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế

Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 343.04 H561D.

133. Kinh tế học vi mô

Tác giả: Nguyễn Văn Dần.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Nhan đề song song: Microeconomics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.5 K312T.

134. Kế toán quản trị doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

135. Giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tác giả: Đặng Thị Tuyết; Nguyễn Thị Mai; Trần Đức Lộc; Trần Văn Phùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (1).

136. Phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 PH121T.

137. Hệ thống công cụ chính sách tiền tệ quốc gia trong nền kinh tế thị trường

Tác giả: Nguyễn Võ Ngoạn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332.4 H250TH.

138. Ứng dụng Excel, tự động hoá công tác kế toán Kế toán thuế, kế toán tài chính, kế toán quản trị

Tác giả: Vũ Duy Sanh; Nguyễn Ngọc Dung; Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 Ư556D.

139. Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đình Kiệm; Bạch Đức Hiển; Bùi Văn Vần.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108T.

140. Kế toán tài chính Sách dùng cho sinh viên các trường đại học , cao đẳng và trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế

Tác giả: Võ Văn Nhị; Nguyễn Ngọc Dung; Nguyễn Xuân Hưng; Trần Anh Hoa; Võ Văn Nhị.

Ấn bản: Tái bản lần 4 có chỉnh lý bổ sung theo thông tư số 23/2005/TT-BTC ban hành ngày 30/3/2005Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L