Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
141. Hướng dẫn thực hành kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu

Tác giả: Bùi Văn Dương; Bùi Văn Dương; Lê Tuấn; Nguyễn Văn Hồng; Trần Thị Duyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

142. Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: Rose, Peter S; Nguyễn Đức Hiển; Nguyễn Huy Hoàng; Phạm Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2001Nhan đề song song: Commercial bank management.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 QU501TR.

143. Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp Đã cập nhật thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực từ ngày 15/12/2010

Tác giả: Nguyễn Phương Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

144. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Tác giả: Nguyễn Thị Mùi; Nguyễn Thị Mùi; Phan Thị Bạch Tuyết; Trần Cảnh Toàn; Trần Thị Hồng Hạnh.

Ấn bản: Tái bản, có sửa chữa, bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 GI-108T.

145. Hướng dẫn phân tích hoạt động kinh tế, tài chính doanh nghiệp Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán, thuế 2011 trong các loại hình doanh nghiệp

Tác giả: -- Bộ Tài chính

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài Chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 338.7 H561D.

146. Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 L504N.

147. Hướng dẫn làm kế toán tài chính bằng EXCEL

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

148. Giáo trình tài chính doanh nghiệp Dùng cho đối tượng không chuyên

Tác giả: Vũ Công Ty; Bạch Đức Hiển; Bùi Văn Vần; Nguyễn Đăng Nam; Vũ Công Ty.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (4). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI108T.

149. kế toán ngân hàng Lý thuyết, bài tập và bài giải

Tác giả: Trương Thị Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 K250T.

150. Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H250TH.

151. Hệ thống kế toán doanh nghiệp Những văn bản pháp quy

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 1995Trạng thái: Không có ĐKCB Được ghi mượn (3).

152. Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ kế toán

Tác giả: Võ Văn Nhị.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Hư hỏng (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

153. Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán Theo các hình thức sổ: nhật ký chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ

Tác giả: Võ Văn Nhị; Lý Thị Bích Châu; Nguyễn Thế Lộc; Vũ Thu Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

154. Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp

Tác giả: Ngô Xuân Thiện Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 344.01 H561D.

155. Câu hỏi và bài tập môn thuế

Tác giả: Lê Xuân Trường; Nguyễn Thị Liên; Vương Thị Thu Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 336.2 C125H.

156. Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Trần Văn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

157. Chuyên khảo về báo cáo tài chính và lập, đọc, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Văn Công.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 332 CH527K.

158. Địa lý kinh tế (Thế giới và Việt Nam)

Tác giả: Ông Thị Đan Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 330.91 Đ301L.

159. Giáo trình Pháp luật đại cương

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 6 có bổ sung, chỉnh lýKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 346.07 GI-108T.

160. Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán

Tác giả: Nguyễn Thị Đông; Nguyễn Minh Phương; Đặng Thị Loan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657.072 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L