Tìm thấy 231 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. 180 sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. (Biên soạn theo các chuẩn mực kế toán đã ban hành và các luật thuế, chính sách tài chính, chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 01/2004)

Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà; Vũ Đức Chính; Lê Thị Tuyết Nhung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho mượn M458TR.

162. Giáo trình luật kinh tế

Tác giả: Nguyễn Đình Tài; Nguyễn Thị Huế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (4). Kho tài liệu: Kho mượn 343.597 GI-108T.

163. Nguyên lý kinh tế học - tập 2: Kinh tế học vĩ mô

Tác giả: Tập thể giảng viên BM Kinh tế trường Đại học Thăng Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 339 NG527L.

164. Giáo trình kế toán công trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2005Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

165. Bài giảng nguyên lý quản trị rủi ro

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Hoài Lê; TS. Nguyễn Lê Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Kho tài liệu: Kho đọc T1 658.

166. Giáo trình Thương mại quốc tế lý thuyết và bài tập có lời giải

Tác giả: Trương Tiến Sĩ; Đinh Thị Liên; Nguyễn Xuân Đạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2014Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

167. Chuyên khảo về tổ chức bộ sổ kế toán và bộ máy kế toán

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2007Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

168. Giáo trình lý thuyết thuế

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Đức Minh, TS. Nguyễn Việt Cường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2010Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

169. Giáo trình nghiệp vụ thuế

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Liên, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. Tài chính 2008Trạng thái: Không có ĐKCB Dừng lưu thông (1).

170. Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại

Tác giả: Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc; Lã Thị Lâm; Trần Thị Thu Hiền; Đặng Thị Ái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 GI-108T.

171. Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Tác giả: Vụ chế độ kế toán và kiểm toán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 H561D.

172. Địa lý kinh tế (Thế giới và Việt Nam)

Tác giả: Ông Thị Đan Thanh.

Ấn bản: Tái bản lần 1, có cập nhậtKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính, 2016Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 330.91 Đ301L.

173. Giáo trình thuế tiêu dùng

Tác giả: Vương Thị Thu Hiền; Nguyễn Việt Cường; Nguyễn Thị Thanh Hoài; Nguyễn Thị Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 336.2 GI-108T.

174. Giáo trình kế toán tài chính

Tác giả: Ngô Thế Chi; Trương Thị Thủy.

Ấn bản: Tái bản lần thứ tưKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính , 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657.071 L600T.

175. Câu hỏi - bài tập và thực hành môn kế toán hành chính sự nghiệp

Tác giả: Ngô Thanh Hoàng; Hy Thị Hải Yến; Ngô Thị Thuỳ Quyên; Phạm Thu Huyền; Phạm Thu Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Kho mượn 657.076 C125H.

176. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại (Lý thuyết, bài tập và bài giải) Tập 1

Tác giả: Nguyễn Minh Kiều.

Ấn bản: Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa bổ sung toàn diệnKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 332.1 NGH307V.

177. Giáo trình lý thuyết kiểm toán

Tác giả: Đậu Ngọc Châu; Nguyễn Viết Lợi; Lưu Đức Tuyên; Giang Thị Xuyến.

Ấn bản: Tái bản lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (3). Kho tài liệu: Kho mượn 657 GI-108TR.

178. Giáo trình văn hoá doanh nghiệp

Tác giả: Đỗ Thị Phi Hoài; Lê Việt Anh; Đỗ Khắc Hưởng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 338.7 GI-108TR.

179. Quản trị thương hiệu

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương; Lê Thế Giới; Lê Thị Minh Hằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hồ Chí Minh: Tài chính, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (1). Được ghi mượn (2). Kho tài liệu: Kho mượn 658.8 QU105T.

180. Giáo trình phân tích tài chính

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ; Nghiêm Thị Thà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Tài chính 2017Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Đại học Thăng Long (5). Kho tài liệu: Kho mượn 332 GI-108TR.

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L